Szkolenia E-learningowe
Dostępne na platformie e.vando

previous arrow
next arrow
Slider
 
 

 

O mnie

 

Od ponad 20 lat wspieram ludzi i organizacje w świadomym rozwiązywaniu konfliktów. Projektuję i wdrażam systemy zarządzania konfliktami oraz procedury antymobbingowe. Prowadzę mediacje. Szkolę w zakresie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. 

Doradztwo HR
Diagnozujemy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania HR w organizacjach:
diagnozujemy potrzeby rozwojowe pracowników proponujemy ścieżki rozwoju, opracowujemy i wdrażamy systemy ocen i motywacyjne,
optymalizujemy wynagrodzenia, prowadzimy procesy onboardingowe i outplacementowe, tworzymy opisy stanowisk.
 
man-wearing-brown-suit-jacket-3184339
HR Biznes Partner
Proponujemy usługę HR Biznes Partnera małym i średnim przedsiębiorstwom, jako wsparcie organizacji w obszarze zarządzania pracownikami. Definiujemy potrzeby pracownicze, wprowadzamy konkretne rozwiązania, dostarczamy zarządom i menadżerom nowoczesnych narzędzi HR i wdrażamy zmiany, przekładające się na konkretne rezultaty biznesowe.

 

two-person-listening-to-woman-standing-beside-poster-1647919
Szkolenia
Otwarte / Dedykowane / E-learningowe
Realizujemy szkolenia otwarte i opracowujemy dedykowane programy szkoleń lub projektów rozwojowych dla firm. Każde nasze szkolenie stanowi mini proces.

 

Proces współpracy

Traktujemy organizację, jako złożony system, z którym pracujemy całościowo. Projektujemy rozwiązania uwzględniające wszystkie kluczowe elementy: pojedyncze osoby, zespół, organizację, procesy, otoczenie. 
Działamy z uważnością, by zmiana, którą wprowadzamy, wzmacniała ten system, nie naruszając równowagi.
We współpracy wewnętrznej patrzymy na naszą rolę i realizujemy ją z wrażliwością na pozostałe funkcje w organizacji. Działania podejmujemy ze świadomością misji, wizji, celów oraz wartości, według których działamy.
W relacjach z otoczeniem podejmujemy działania wspierające zrównoważony rozwój, ekologiczne i holistyczne podejście.

1

Diagnoza

Precyzyjnie określamy stan TERAZ w obszarze, w którym realizowany jest projekt oraz jego powiązania z innymi obszarami.

2

Rekomendacje

Przedstawiamy rekomendacje i wspólnie uzgadniamy ostateczny zakres i harmonogram projektu.

3

Wdrożenie

Po zakomunikowaniu projektu w organizacji realizujemy go zgodnie z ustalonym zakresem i założeniami, na bieżąco monitorując postępy i efektywność.

4

Ocena efektywności

By potwierdzić, że realizowane projekty odpowiadają w pełni na Wasze potrzeby – na zakończenie oceniamy ich skuteczność i efektywność.

Wsparcie procesu zmian

Wspieramy Was (działaniami lub opracowaniem planu działań) w komunikowaniu każdego etapu projektu w organizacji.

Dlaczego VandO?

VandO oznacza “Value(s) and Organization”.
Pierwszy element to wartość (value), jaką dzięki naszym działaniom wnosimy do życia ludzi i organizacji.
To także spójny kompas wartości (values), na których opieramy pracę oraz współpracę ze sobą i z naszymi Klientami. 
Drugi element – organizacja (organization) – z jednej strony oznacza organizację, porządek, systematyczność, zaś z drugiej strony strukturę – przestrzeń, w której ludzie realizują swoje cele (czy jest to firma, czy zespół, czy rodzina). Tą dobrze zorganizowaną, uporządkowaną przestrzenią możemy być także my sami – każda pojedyncza osoba.

Poznaj nas lepiej: