PRO-VandO na Dniach Uczenia się Dorosłych 2019

Czy warto uczyć się przez całe życie?

Idea lifelong learning zakłada, że ludzie nie ustają w doszkalaniu się i podnoszeniu swoich kwalifikacji nawet po zakończeniu edukacji formalnej. VandO aktywnie promuje taką postawę, dlatego też w tym roku wspieramy inicjatywę Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – „Dni uczenia się dorosłych”.

 

W ramach tego wydarzenia zorganizujemy warsztat „Jak świadomie wzmacniać swoją VARTOść w życiu i organizacjach„, który koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z budowaniem poczucia własnej wartości i tym samym poczucia skuteczności. czyli obszarach, które mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia podejmowania działań prorozwojowych w życiu dorosłym.

Program PRO-VandO to proces, w którym Uczestnicy poznają siebie, określają swoją rolę i biorą za to odpowiedzialność zarówno w życiu, jak i w organizacji. Autorski program warsztatu skonstruowany został w oparciu o teorię dr N. Brandena.

W pracy z uczestnikami skoncentrujemy się na 6 filarach budującychpoczucie własnej wartości:

swiadome zycie

świadome życie

samoakceptacja

samoakceptacja

odpowiedzialnosc

odpowiedzialność za siebie

asertywnosc

asertywność

zycie-celowe

życie celowe

prawosc

prawość

Zapraszamy do zapisów! Liczba miejsc ograniczona 🙂

ZAPISZ SIĘ do Rzeszowa, 23-24 września 2019

ZAPISZ SIĘ do Warszawy, 30 września-1 października 2019