doradztwo HR

Gdy istniejące rozwiązania HR (jak system ocen, system motywacyjny, ścieżki karier) nie w pełni odpowiadają na potrzeby Waszych pracowników.

Gdy potrzebujecie wprowadzić rozwiązania HR, których aktualnie nie macie.

Gdy zauważacie, że istniejące rozwiązania HR (np. proces rekrutacji, systemy rozwoju kompetencji) nie są wystarczająco skuteczne lub efektywne. 

Nasze podejście do doradztwa HR

W ramach doradztwa HR wspieramy organizacje w rozwoju pracowników poprzez dostarczanie adekwatnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb. Nasze działania obejmują trzy podstawowe obszary funkcjonowania organizacji: ludzie – procesy – wyniki. 

Dostarczamy wiedzę, analizy i spersonalizowane rozwiązania. Pomagamy przygotować Waszą organizację do procesu zmiany. Rekomendujemy wdrożenie działań rozwiązujących bieżące problemy bądź usprawniających istniejące procesy.

Diagnozujemy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania HR w organizacjach:

  • diagnozujemy potrzeby rozwojowe pracowników
  • proponujemy ścieżki rozwoju,
  • systemy ocen,
  • systemy motywacyjne
  • oraz systemy wdrażania zmian w organizacji.

Prowadzimy także procesy mediacji organizacyjnych i gospodarczych.

 

Proces współpracy przy realizacji projektów doradczych HR

1

Określenie celów i potrzeb

Wspólnie doprecyzowujemy Wasze potrzeby, oczekiwania, cele i działania do podjęcia.

2

Diagnoza

Przeprowadzamy szczegółową diagnozę obszarów objętych projektem oraz bezpośrednio z nimi powiązanych.

3

Koncepcja

Przedstawiamy proponowany proces działań (w zależności od celu: wdrożeniowych lub doskonalących).

Komunikacja projektu doradczego

4

Opracowanie i wdrożenie

Opracowujemy nowe rozwiązanie, realizujemy pilotaż oraz działania wdrożeniowe.

5

Ewaluacja

Na zakończenie przeprowadzamy końcową ewaluację zarówno procesu, jak i narzędzia.

6

[Utrzymanie]

W zależności od naszych ustaleń możemy opiekować się realizacją wybranego rozwiązania HR w przyszłych edycjach (Outsourcing HR).

Obszary współpracy w ramach doradztwa HR

previous arrownext arrow

Gdy chcecie odświeżyć opisy stanowisk pracy lub zmodyfikować je, by lepiej opisywały oczekiwania wobec pracowników.

Wprowadzamy, aktualizujemy lub modyfikujemy opisy stanowisk pracy, opracowując także rekomendacje dla powiązanych systemów HR: selekcji, motywacyjnego. Budujemy opisy stanowisk pracy oparte o prawdziwe zrozumienie misji stanowiska w kontekście misji organizacji.

Gdy w procesach rekrutacji chcecie trafniej rozpoznać dopasowanie kandydatów do firmy, zespołu, stanowiska oraz współpracowników a tym samym zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji.

Uzupełniamy procesy rekrutacji i selekcji o sesje oparte o metodologię assessment center, by pomóc Wam zweryfikować rzeczywisty sposób działania / potencjał kandydatów. Projektujemy sesje w oparciu o starannie wyselekcjonowane i opisane kompetencje kluczowe. Możemy uzupełnić sesje także o testy psychometryczne.

Gdy system ocen niewystarczająco wspiera planowanie rozwoju pracowników lub chcecie go unowocześnić.

Wprowadzamy lub aktualizujemy systemy ocen kompetencji Pracowników, opracowując także rekomendacje dla powiązanych systemów HR: motywacyjnego i wynagradzania. Przeprowadzamy komplet działań, dzięki którym pracownicy, menedżerowie i dział HR potrafią sprawnie realizować oceny.

Gdy w procesach planowania rozwoju pracowników potrzebujecie wprowadzić rozwiązania, które trafniej identyfikują ich potencjał, dzięki czemu wzrośnie trafność decyzji personalnych.

Planujemy i przeprowadzamy sesje diagnozy kompetencji oparte o metodykę assessment center, jako element planowania procesów rozwoju kompetencji, zarządzania talentami i ścieżkami karier. Możemy także opracować i realizować plany rozwoju odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby rozwojowe. Pracujemy zarówno z aktualnym poziomem rozwoju kompetencji, jak i z identyfikacją potencjału i talentów w organizacji.

Gdy zadowolenie lub efektywność współpracy w firmie bądź z jej otoczeniem zaczęła spadać, pojawiają się napięcia wynikające z odmiennych podejść do działań i celów.

Realizujemy procesy doradczo-szkoleniowe, dzięki którym partycypacyjnie wypracowujecie standardy współpracy w zespołach, pomiędzy zespołami, w firmie, z otoczeniem i w projektach. Pomagamy także opracować sposoby ich wdrażania i utrzymania.

Gdy macie poczucie, że Wam i pracownikom brakuje poczucia wspólnej drogi: na poziomie firmy, zespołów i stanowisk, i chcecie ją wypracować.

Wspieramy Was w doprecyzowaniu misji i wizji oraz odkrywaniu wartości, które są z nimi spójne jednocześnie wspierając cele strategiczne Waszej Firmy. Realizujemy to zarówno na poziomie całej firmy, jak i zespołów i poszczególnych stanowisk. Promujemy podejście, w którym współtwórcami tych rozwiązań są pracownicy organizacji.

Gdy w organizacji pojawiły się spory, w których potrzebujecie “trzeciej strony”, by pomogła Wam poszukać wspólnego rozwiązania mimo silnych emocji.

Realizujemy mediacje w sytuacjach konfliktów pomiędzy szefami zespołów, pracownikami czy klientami. Promując dialog wspieramy wypracowywanie przez Was takich rozwiązań, które w maksymalnie możliwym stopniu będą uwzględniały interesy wszystkich zainteresowanych. Bardzo duży nacisk kładziemy na jednoznaczność ustaleń wstępnych i zgodę zainteresowanych stron na przeprowadzenie mediacji.

Gdy chcecie wesprzeć nowych pracowników w lepszym poznaniu firmy na okresie próbnym i szybszym osiągnięciu odpowiedniego poziomu efektywności działań.

Pomagamy opracować kompleksowe programy wdrażające dla nowych pracowników lub wprowadzające na nowe stanowisko pracy. Nasze działania obejmują konsultacje procesu rekrutacji i selekcji, opracowanie programów wdrażających a także coaching onboarding, w wymiarze zawodowym i społecznym.
previous arrow
next arrow
Slider