filozofia działania

Misja

Zapewniamy kompleksową, opartą na wartościach strategię rozwoju kompetencji organizacji i ludzi w organizacjach. Promujemy dialog i dbałość o innych, jako podstawę budowania współpracy z naszymi partnerami.

Wizja

Chcemy być proaktywnym partnerem na rynku usług doradczych, kreować kierunki rozwoju kompetencji organizacji i ludzi w organizacjach.

Filozofia działania VandO

 

Podstawą naszej filozofii jest praca systemowa. Zachęcamy naszych Klientów do kompleksowego spojrzenia na swoją organizację z punktu widzenia zarówno procesów, jak i ludzi.

Projektujemy rozwiązania, które uwzględniają pojedyncze osoby, zespół, organizację, systemy, otoczenie. Działamy z uważnością na powiązania między nimi i utrzymanie równowagi.

Ważna jest dla nas również otwartość na kwestie społeczne. Uczestnicząc w istotnych wydarzeniach w środowisku promujemy dialog i konstruktywne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi m.in. poprzez mediacje.

Wierzymy, że jesteście dobrymi obserwatorami tego, co dzieje się w Waszej firmie. Naszą rolą jest pogłębić te obserwacje, dotrzeć do prawdziwych przyczyn aspektów, na które zwróciliście uwagę i zaproponować rozwiązania, które poprawią sytuację.

Może się zdarzyć, że nie będą to rozwiązania, o których pierwotnie myśleliście. Na przykład nie zawsze odpowiedzią na obniżoną efektywność działań pracowników będą dedykowane dla nich szkolenia. Czasem przyczyna może tkwić w systemach, które blokują pewne działania. Czasem w przełożonych, którzy negatywnie wpływają na funkcjonowanie zespołu. Czasem w niskiej motywacji, która blokuje stosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności. Lub w nieprawidłowo skonstruowanym elemencie systemu zarządzania lub HR. A czasem jest to luka kompetencyjna.

Dlatego na początku naszej współpracy zawsze przeprowadzamy pogłębioną diagnozę, by dotrzeć do prawdziwych źródeł sytuacji i wybrać optymalną dla Was drogę.

Wartości VandO

Wartości VandO są podstawą i drogowskazem we współpracy z Klientami i Partnerami, z otoczeniem i ze sobą.

ROZWÓJ

 

PROMUJEMY ŚWIADOME ORAZ SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO INWESTOWANIA W ROZWÓJ ORGANIZACJI I KAŻDEGO JEJ PRACOWNIKA.

Wspieramy kompleksowy rozwój naszych Klientów: zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych osób.

Dzielimy się naszą wiedzą z otoczeniem, edukując i tym samym podnosząc świadomość społeczeństwa w zakresie budowania konstruktywnych relacji osobistych i zawodowych opartych na wartościach.

Dbamy o multidyscyplinarność zespołu oraz dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Wspieramy indywidualny rozwój każdej osoby w zespole. Proaktywnie szukamy nowej wiedzy, która wzbogaca nas i całą organizację. Na bieżąco monitorujemy skuteczność, jakość i efektywność naszych działań.

TRANSPARENTNOŚĆ

 

PROMUJEMY TRANSPARENTNOŚĆ ZASAD W BUDOWANIU RELACJI I KOMUNIKACJI POMIĘDZY NAMI ORAZ DECYDENTAMI I PRACOWNIKAMI W ORGANIZACJI.

We współpracy z Klientami otwarcie i wprost komunikujemy możliwości wdrożenia określonych rozwiązań, włącznie z ich uwarunkowaniami i konsekwencjami.

Wspólnie i jednoznacznie określamy zasady współpracy. Odważnie mówimy, gdy nie są przestrzegane i do tego samego zachęcamy naszych Klientów.

W relacjach z otoczeniem wyrażamy wprost nasze poglądy dotyczące ważnych kwestii społecznych. 

We współpracy wewnętrznej otwarcie komunikujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje dotyczące naszych wzajemnych relacji.

RADOŚĆ

 

PROMUJEMY BUDOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ I JAKOŚCI WSPÓŁPRACY, KTÓRE NATURALNIE ZACHĘCAJĄ DO ANGAŻOWANIA SIĘ, INTEGRUJĄC POTRZEBY ORGANIZACJI I KAŻDEGO JEJ PRACOWNIKA.

W relacji z naszymi Klientami projektujemy procesy oraz prowadzimy je w taki sposób, by nasza współpraca sprawiała radość i była przyjemna dla wszystkich stron. Prowadzimy dialog, by w partnerskiej atmosferze wspólnie wypracowywać najbardziej korzystne rozwiązania.

W relacji z otoczeniem zauważamy sukcesy innych i cieszymy się z nimi.

Dbamy o dobrą atmosferę, klimat naszej współpracy i chcemy czuć się ze sobą dobrze. Dajemy sobie przestrzeń na życie “poza VandO”. Wspólna praca sprawia nam radość, bo lubimy siebie.

ZAANGAŻOWANIE

 

PROMUJEMY DZIAŁANIE NA 100%. WYCHODZIMY BOWIEM Z ZAŁOŻENIA, ŻE NIE MUSIMY CZEGOŚ ROBIĆ JEŚLI NIE CHCEMY, ALE JEŚLI JUŻ PODEJMUJEMY OKREŚLONE DZIAŁANIA, TO BIERZEMY ZA NIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

W relacji z naszymi Klientami dążymy do pełnej współpracy i bieżącej wymiany informacji na temat realizowanych projektów, by móc w odpowiednim momencie reagować i dopasowywać rozwiązania do pojawiających się lub zmieniających potrzeb.

W relacji z otoczeniem angażujemy się w działania na rzecz szeroko pojętego dialogu społecznego. 

Jesteśmy świadomi roli, jaką pełnimy w VandO, dlatego podejmując się kolejnych wyzwań dajemy z siebie całą wiedzę, emocje i otwartość na to, co mówią inni, by w pełni dopracować projekty.