HR Biznes Partner


Usługę Outsourcing HR Biznes Partnera proponujemy małym i średnim przedsiębiorstwom, jako wsparcie organizacji w obszarze zarządzania pracownikami. Definiujemy potrzeby pracownicze, wprowadzamy konkretne rozwiązania, dostarczamy zarządom i menedżerom nowoczesnych narzędzi HR i wdrażamy zmiany, przekładające się na konkretne rezultaty biznesowe.

Na rzecz naszych Klientów, którzy powierzają nam funkcję HR Biznes Partnera dobieramy i dedykujemy zespół ekspertów, który:

analizuje status firmy w obszarze HR i wraz z raportem przedstawia wnioski i rekomendacje działań krótko i długofalowych,
tworzy wspólnie z Klientem plan działań,
wdraża ustalone z Klientem rozwiązania.

Dzięki podejmowanym działaniom, wspieramy przedsiębiorstwa w budowaniu skutecznej kultury organizacyjnej, wpływającej na efektywność biznesu:

wspieramy Zarząd w osiąganiu wraz z zespołami celów biznesowych,
pomagamy zarządzać zmianami i rozwojem biznesu,
podnosimy efektywność pracy kapitału ludzkiego,
ograniczamy rotację pracowników,
minimalizujemy „dołek” w procesach zarządzania zmianą,
wspieramy przy procesie sukcesji kadry kierowniczej,
pomagamy w procesie rozwoju i utrzymania talentów w organizacji.

Nasi dedykowani Klientowi eksperci, zapewniają najwyższą jakość obsługi w zakresie HR, dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w obszarach:

tworzenia strategii personalnej,
doradztwa dla menedżerów i pracowników,
ocen i rozwoju kompetencji,
zarządzaniu talentami i sukcesją,
kierowania procesami rekrutacji,
budowania efektywnej kultury organizacyjnej.

Strategiczny outsourcing HRBP jest optymalnym rozwiązaniem, między innymi w następujących przypadkach:

firma dynamicznie rozwija się,
firma stoi przed nowymi wyzwaniami, których powodzenie zależy od pracowników,
przedsiębiorstwo przechodzi lub będzie przechodzić przez ważne zmiany,
organizacja chce łączyć doskonałe wyniki z dobrą atmosferą w miejscu pracy,
przedsiębiorstwo potrzebuje zmotywowanych i efektywnych pracowników,
firma chce ograniczyć rotację i problemy personalne,
przedsiębiorstwo chce wzmocnić komunikację i zniwelować konflikty wewnątrz firmy,
organizacja dba o wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy.

W obszarze pełnego serwisu HR Biznes Partnera oferujemy między innymi:

obsługę procesów rekrutacyjnych,
opracowanie i wdrożenie programów on-boardingowych,
rekrutację do pracy tymczasowej/sezonowej,
opracowywanie opisów i wartościowania stanowisk,
opracowywanie i weryfikacja siatki płac i systemów ocen rocznych,
opracowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych,
analizę kompetencji pracowników (Gallup, Disc i inne),
planowanie ścieżek kariery i rozwoju kompetencji pracowników,
planowanie działań w zakresie rozwoju i utrzymania talentów,
opracowanie i wdrożenie programów integrujących zespoły,
wybór szkoleń i programów rozwojowych,
wybór optymalnych form rozwoju indywidualnego kadry menedżerskiej (coachig, mentoring, facylitacja),
bieżące doradztwo HR.

Zapraszamy do rozmów w kwestii zakresu usług i ewentualnej współpracy.