Mediacje w organizacji – narzędzie pracy działu HR

MEDIACJE W ORGANIZACJI – NARZĘDZIE PRACY DZIAŁU HR

Konflikty są naturalnym zjawiskiem w organizacji, ponieważ mogą pojawić się zawsze tam, gdzie ludzie wchodzą w sytuację wzajemnej zależności.

Występować mogą między pojedynczymi osobami, zespołami czy między pracownikiem, a zespołem oraz na różnych poziomach struktury organizacyjnej. 

Wiadomo również, że co najmniej kilka godzin w tygodniu poświęcamy na rozwiązywanie konfliktów.

Skoro więc konflikt jest zjawiskiem powszechnym, warto podjąć dyskusję na temat różnych systemowych rozwiązań, które usprawnią rozwiązywanie konfliktów w firmie i tym samym będą promować kulturę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Prezes VandO – Joanny Telus, Mediacje w organizacji, jako narzędzie pracy działu HR, który został opublikowany na łamach czasopisma Personel&Zarządzanie.