program rozwoju osobistego PRO-VandO

Gdy chcesz w świadomy sposób kreować rzeczywistość wokół siebie w oparciu o odpowiedzialność, zaangażowanie i szacunek do siebie i innych.

Gdy chcesz podejmować świadome, spójne z Tobą decyzje i działania.

Gdy potrzebujesz wzmocnić kompetencje, będące fundamentem efektywnego działania w życiu prywatnym i zawodowym.

Nasze podejście do rozwoju osobistego

"W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.  Nathaniel Branden.

“PRO-VandO: Jak świadomie wzmacniać swoją VARTOŚĆ w życiu i organizacjach?” to autorski program szkoleniowo-coachingowy skierowany do wszystkich, którzy chcą:

 • w świadomy sposób kreować rzeczywistość wokół siebie w oparciu o odpowiedzialność, zaangażowanie i szacunek do siebie i innych,
 • wzmocnić swoje kompetencje i umiejętności w zakresie świadomości siebie i swojej roli, budowania relacji z otoczeniem, asertywnej komunikacji oraz wzrostu jakości życia.

Program powstał na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia pracy z ludźmi, rozmów z nimi w trakcie realizowanych szkoleń oraz wyników ewaluacji prowadzonych działań rozwojowych. Stanowi podstawę - fundament - rozwoju własnych kompetencji zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i organizacyjnym. 

Program jest dedykowany zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom. Jest realizowany w formie zamkniętej - jeśli chcesz, by pracownicy Twojego zespołu pracowali wspólnie nad świadomością własnej roli w organizacji, oraz otwartej - dla wszystkich chętnych do pracy nad własnym świadomym rozwojem.

Filary Programu PRO-VandO

PRO-VandO opiera się na czterech podstawowych filarach:

Znajomość siebie

Punktem wyjścia do nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi oraz świadomego planowania swojego rozwoju jest poznanie siebie i swojego potencjału - ograniczeń i możliwości, a dzięki temu zbudownie adekwatnego poczucia własnej wartości.

Świadomość roli

Kiedy znamy siebie możemy w sposób świadomy kreować swoją rolę w organizacji i w życiu osobistym oraz określać rzeczywisty obszar swojego wpływu. 

Proaktywność

Doprezycowanie swojej roli (celów, relacji z otoczeniem, wizerunku, jaki chcemy kształtować) daje możliwość proaktywnego zachowania wobec innych, dzięki czemu możemy być autorami sytuacji i je kreować.

Rozwój kompetencji

Proaktywność i świadomość siebie (osobiście i zawodowo) daje nam możliwość realnej oceny własnych kompetencji, stawiania sobie celów w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Tym samym stanowi fundament dla podejmowania dojrzałych decyzji o swoim zachowaniu, przewidywania i przyjmowania jego konsekwencji.

 

Model kompetencji rozwijanych w Programie PRO-VandO

dowiesz się:

 • jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na to jak sam siebie definiujesz
 • czym jest świadomość własnej roli;
 • w jaki sposób świadomość roli wpływa na budowanie konstruktywnych relacji z innymi
 • w jaki sposób możesz rozwijać swoją inteligencję emocjonalną
 • czym są działania proaktywne i dlaczego warto je  podejmować
 • że asertywność nie jest mówieniem “nie”

nauczysz się:

 • świadomie kształtować swoją rolę w relacjach z innymi
 • radzić sobie ze swoim emocjami oraz emocjami innych
 • podejmować proaktywne działania ukierunkowane na realizację celów
 • dojrzale podejmować decyzje i przewidywać ich konsekwencje
 • brać odpowiedzialność za własne działania

a dodatkowo:

 • świadomie zdecydujesz jakie kompetencje chcesz rozwijać
 • określisz cele rozwojowe dla siebie
 • przekonasz się, że podejmowanie działań proaktywnych i branie za nie odpowiedzialności jest podstawą rozwoju osobistego i/lub rozwoju organizacji

Proces współpracy w ramach Programu PRO-VandO

Program PRO VandO to proces, w którym poznajesz siebie, określasz swoją rolę i bierzesz za to odpowiedzialność zarówno w życiu, jak i w organizacji. Dlatego do programu zapraszamy osoby i organizacje, które świadomie podjęły decyzję o kształtowaniu swojej własnej drogi i chcą w ten proces zainwestować swój czas oraz faktyczny wysiłek.

Przez cały czas trwania programu Uczestnicy są pod opieką i mają możliwość konsultacji z ekspertem VandO.

Działania wstępne
 1.  Określenie celów (kwalifikacja do PRO-VandO). Do programu zapraszamy wyłącznie osoby i organizacje, które w świadomy sposób chcą kreować swój rozwój. Dlatego w ramach rozmowy wstępnej określamy wstępne cele i założenia pracy w programie.
 2. Auto-diagnoza I. Przed rozpoczęciem PRO-VandO zaprosimy Was do oceny kompetencji, które rozwijamy w ramach projektu. To ukierunkuje Waszą uwagę podczas realizowanych działań na aspekty, które dla Was są priorytetowe.
Proces rozwojowy
 1. Realizacja warsztatów. Zaprosimy Was do udziału w szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących Uczestników do refleksji, doświadczania i samodzielnego poszukiwania rozwiązań. 
 2. Działania wspierające wdrożenie nowych kompetencji. Otrzymacie zadania poszkoleniowe, których celem jest utrwalenie nowego sposobu myślenia i działania. 
 3. Realizacja coachingu. W ramach PRO-VandO proponujemy Wam 3 sesje coachingowe (realizowane w formie bezpośredniej lub zdalnej), w ramach których doprecyzowane zostaną we współpracy z coachem Wasze priorytety oraz określone indywidualne działania wspierające Wasz rozwój.
Działania podsumowujące
 1. Auto-diagnoza II. Po zakończeniu wszystkich działań ponownie przy wsparciu Eksperta VandO przeprowadzicie ocenę rozwijanych w ramach programu kompetencji.
 2. Ewaluacja. W trakcie trwania projektu oraz na jego zakończenie poprosimy Was o ocenę jakości i efektywności naszych działań. 

Jeśli Program PRO-VandO realizowany jest w formule wewnętrznej (na zlecenie firmy dla jej pracowników) wspieramy Was, jeśli tego potrzebujecie, w opracowaniu komunikacji do Uczestników szkoleń a także innych kluczowych interesariuszy. 

Program PRO-VandO Gold

Program Gold to dwa dodatkowe etapy, o które - w zależności od potrzeb grupy i indywidualnych - można  uzupełnić Program bazowy:

Fakty:

 • Prowadzący:
  • Marta Bober-Lal, Joanna Telus, Magdalena Robak

 • Czas trwania:
  • łącznie 55 godzin

 • Terminy:
   • Moduł I: Warsztat świadomości siebie, 27-28.01.2020 (16h), Warszawa 
   • Moduł II: Warsztat świadomości swojej roli i skutecznej komunikacji, Termin podamy wkrótce (16h), Warszawa 
   • Moduł III: Warsztat budowania konstruktywnych relacji z innymi opartych na odpowiedzialności, zaangażowaniu i kompetencjach; 13-14.05.2020 (16h), Warszawa 
   • Pełny Program PRO VandO (moduł I, II oraz III)
 • Cena:
  • 4400 PLN netto + VAT

Zapisz się na projekt otwarty

Zapytaj o szczegóły

Informacja o ciasteczkach

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies znajdziesz pod tym adresem: https://vando.pl/ciasteczka.