rozwój kompetencji

Gdy zauważacie spadek jakości, efektywności lub skuteczności działań Waszych menedżerów i pracowników.

Gdy potrzebujecie wzmocnić kompetencje swoich ludzi, poprawić ich sposób działania oraz wzmocnić zaangażowanie w organizację.

Gdy czujecie, że szkolenia “nie działają” i chcecie podejść do rozwoju kompetencji kompleksowo - wprowadzając projekty, wspierające w ocenie efektywności oraz we wdrożeniu nowych umiejętności.

Nasze podejście do rozwoju kompetencji

Rozwój to proces. Nawet, jeśli impulsem jest nagły moment “WOW” -  nowe sposoby działania wymagają przećwiczenia i ugruntowania. Dlatego proponujemy procesy rozwojowe, które ukierunkowane są nie tylko na wiedzę i umiejętności, ale także na zmianę postaw oraz utrwalanie nowych umiejętności. 

Realizujemy kompleksowe projekty rozwoju kompetencji pracowników i menedżerów, które są zorientowane na skuteczne wdrażanie nowych umiejętności. Obejmują one diagnozę, pracę własną, warsztaty, coaching i wsparcie wdrożeniowe. Punktem wyjścia jest zawsze precyzyjne zdefiniowanie potrzeb i rezultatów

Uzupełniamy warsztaty o rozwiązania, które:

  • podczas warsztatów pozwalają skupić się na praktycznym zastosowaniu wiedzy i trenowaniu umiejętności oraz
  • wspierają Uczestników po warsztacie w stosowaniu nowych umiejętności (angażując do tego różne rodzaje wsparcia, począwszy od bezpośredniego przełożonego). 

W zależności od potrzeb Waszej organizacji proponujemy projekty skoncentrowane na rozwoju pojedynczych obszarów kompetencji lub Akademie Rozwoju.

Trzy poziomy rozwoju kompetencji w VandO

 FUNDAMENT

Uczymy nowych kompetencji (np. po awansie na stanowisko kierownicze lub po objęciu nowej funkcji lub wtedy gdy pojawia się potrzeba rozwoju nowej umiejętności na obecnym stanowisku). W ramach szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi pomagamy doprecyzować nową lub aktualną rolę i praktycznie poznać umiejętności, dzięki którym można ją skutecznie realizować.

 DOSKONALENIE

Pomagamy zwiększyć efektywność, koncentrując się nie na podstawach, tylko na praktyce i doskonaleniu sposobów działania. W ramach szkoleń warsztatowych zapraszamy do trenowania konkretnych sytuacji i wspólnego poszukiwania lepszych sposobów postępowania.

 MASTER CLASS

Tworzymy przestrzeń do znajdowania nowych dróg i sposobów działania, a także poszukiwania rozwiązań na konkretne sytuacje Uczestników. Zapraszając do sesji coachingu grupowego, action learning oraz mastermind zapraszamy do wzajemnej inspiracji i przekraczania dotychczasowych przyzwyczajeń.

Proces współpracy w ramach rozwoju kompetencji

1

Określenie celów i potrzeb

Wspólnie doprecyzowujemy Wasze potrzeby, oczekiwania, cele i działania do podjęcia. 

2

Koncepcja

Przedstawiamy proponowany proces działań rozwojowych, obejmujących diagnozę, działania “przed” oraz działania “po”.

3

Diagnoza

Przeprowadzamy diagnozę kompetencji i precyzujemy szczegółowe działania. Oceniamy wstępny poziom wskaźników efektywności.

4

Działania przedszkoleniowe

Zapraszamy Uczestników i innych kluczowych interesariuszy do działań przedszkoleniowych.

Komunikacja projektu rozwojowego

Wspieramy Was (jeśli tego potrzebujecie) w opracowaniu komunikacji do Uczestników szkoleń a także innych kluczowych interesariuszy.

5

Realizacja

Przeprowadzamy szkolenie, stosując różne metody aktywizujące Uczestników do refleksji, doświadczania i samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

6

Działania poszkoleniowe

Po szkoleniu realizujemy uzgodnione działania, które wesprą stosowanie nowych umiejętności w codziennym działaniu.

7

Diagnoza

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań przeprowadzamy ponowną diagnozę kompetencji oraz ocenę wskaźników efektywności.

8

Ewaluacja

Na kolejnych etapach projektu monitorujemy jakość naszych działań, zaś na zakończenie zapraszamy kluczowych Uczestników procesu do oceny zrealizowanego projektu rozwojowego.

Metody pracy

Przed warsztatem zapraszamy Uczestników do zadań przed-szkoleniowych, np. analizy przypadku, auto-obserwacji, obserwacji sytuacji zawodowej. Dodatkowo realizujemy uzgodnione działania dla kluczowych interesariuszy z otoczenia (np. przełożonych Uczestników czy działu HR), np. spotkania inicjujące, warsztaty wspierające.

W ramach działań wspierających wdrożenie nowych umiejętności wprowadzamy ustalone narzędzia, przeznaczone dla Uczestników (np. mini-kursy utrwalające, spotkania mentoringowe, opracowanie Indywidualnych Planów Zmian) oraz innych kluczowych osób z otoczenia Uczestników (np. konsultacje z ekspertem).

Wszystkie nasze szkolenia na poziomie FUNDAMENT i DOSKONALENIE prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki.

Każde ćwiczenie i gra są omawiane. 

Wykorzystujemy takie narzędzia, jak gry symulacyjne, case studies, prace grupowe i indywidualne, by w maksymalnie możliwym stopniu ćwiczyć lub doskonalić określone umiejętności i kompetencje.

Obszary rozwoju kompetencji

 Fundament

Gdy chcecie zbudować wspólne podstawy i wzmocnić kluczowe kompetencje, które wspierają efektywne działanie w sytuacjach zawodowych (pomóc działać “dobrze”)

Bazowe projekty otwarte: 

Managerskie projekty otwarte: 

Specjalistyczne projekty otwarte:

 Doskonalenie

Gdy chcecie pogłębić umiejętności i zwiększyć efektywność lub skuteczność działań (pomóc działać “lepiej”)

Interpersonalne projekty otwarte:

Managerskie projekty otwarte:

Specjalistyczne projekty otwarte:

 Master class

Gdy chcecie poszukać nowych dróg i rozwiązań (utrwalić, zmienić perspektywę, zainspirować do działania “inaczej”)

Doskonalące projekty otwarte

Warsztaty realizowane w formie symulacji, warsztatów facylitowanych, coachingu grupowego, mentoringu lub mastermind, podczas których pracujemy z Waszymi konkretnymi wyzwaniami w obszarach:

Warsztaty realizowane w firmie symulacji z omówieniem:

Indywidualne procesy rozwojowe

Gdy potrzebujecie wsparcia dla pojedynczych pracowników, by bardziej efektywnie realizowali swoją rolę, zwiększyli pewność siebie lub poradzili sobie z przeszkodami.

Indywidualne procesy rozwojowe (coachingowe oraz coachingowo-doradcze), skierowane do pracowników organizacji z różnych szczebli, m.in. kadry zarządzającej, kadry kierowniczej, specjalistów. Ich celem jest przede wszystkim wsparcie w rozwoju konkretnych kompetencji lub poradzenie sobie z konkretnym wyzwaniem zawodowym.

Przykładowe zakresy sesji, z jakimi pracowaliśmy:

Realizujemy także coaching onboarding, wspierający wdrożenie pracownika na nowe stanowisko pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem - Rozwoju kompetencji pracowniczych - Inspiracje dla przełożonych, którego Autorką jest Joanna Telus, który ma stanowić inspirację dla osób zarządzających firmą, kierujących zespołami czy decydujących w organizacji w zakresie rozwoju kompetencji pracowników (s. 40-41).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem - Rozwoju kompetencji pracowniczych - Inspiracje dla przełożonych, którego Autorką jest Joanna Telus, który ma stanowić inspirację dla osób zarządzających firmą, kierujących zespołami czy decydujących w organizacji w zakresie rozwoju kompetencji pracowników (s. 40-41).

Informacja o ciasteczkach

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies znajdziesz pod tym adresem: https://vando.pl/ciasteczka.