Delight Index™ – narzędzie do badania klimatu w organizacji

 

Delight Index™ – narzędzie do badania klimatu w organizacji

 

Narzędzie Delight Index™ odpowiada na pytania, czy podejmowane w organizacji działania w ramach strategii personalnej mają sens z punktu widzenia jej potrzeb biznesowych, czy też przypadkiem nie są stratą pieniędzy i czasu pracowników.

Narzędzie pomaga zrozumieć, czy to, jak firmę widzą jej pracownicy, przekłada się na to jak widzą ją jej zewnętrzni partnerzy oraz klienci, co ostatecznie może wpływać na jej wyniki finansowe.

Wreszcie odpowiada na pytanie, czy jakiekolwiek działania rozwojowe organizacji mają sens bez uprzedniej diagnozy, a w tym przypadku diagnozy klimatu organizacyjnego.

Klimat w firmie, który podobnie jak ten geograficzny może sprzyjać jej wzrostowi lub tłamsić jej potencjał.

Delight Index™ to narzędzie, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym, co pozwala określić czy panujący w firmie klimat (umiarkowany, łagodny lub surowy), jest odpowiedni do jej potrzeb rozwojowych., czyli bada nie tylko to jak jest, ale też to jak powinno być.

 

 

Etapy pracy z wykorzystaniem narzędzia Delight Index™:

 

 

Etap I – Przygotowanie narzędzia do wykorzystania w konkretnej organizacji.

Można wykorzystać to, co Delight Index™ oferuje w swojej wyjściowej wersji, czyli zestaw wskaźników oparty na grupach kompetencji Organizacji Przyszłości.

Aby narzędzie było jak najbardziej trafne dla danej organizacji, warto wypełnić narzędzie wskaźnikami charakterystycznymi dla danej organizacji

Delight Index™ - narzędzie do badania klimatu w organizacji - VandO
Delight Index™ - narzędzie do badania klimatu w organizacji - VandO

 

Etap II – Przeprowadzenie badania.

Badanie może przeprowadzić tylko certyfikowany Konsultant, który ma dostęp do Platformy badania.

 

Etap III – Analiza raportów

Raporty są tylko i wyłącznie grupowe, a badanie jest anonimowe. Proces analizy przebiega w trzech etapach. 

Delight Index - narzędzie do badania klimatu organizacyjnego - VandO
Narzędzie Delight Index - VandO

 

Etap IV – Rekomendacje do rozwoju na różnych poziomach organizacji oraz wdrożenia działań.

Przy analizie raportów rekomenduje się współpracę z Konsultantem zewnętrznym ze względu na jego rolę osoby spoza organizacji, co daje firmie możliwość spojrzenia na siebie z szerszej perspektywy.

 

 

Obejrzyj nagranie z webinaru – Klimat w firmie – narzędzie rozwoju organizacyjnego – Delight Index™

 

W każdym czasie, a w obecnym w szczególności, warto, aby firmy przed rozpoczęciem działań rozwojowych dla pracowników sprawdziły, czy klimat panujący w ich organizacji jest odpowiedni do jej aktualnych potrzeb.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, w którym ekspert VandO Bożena Janowska, opowiada o narzędziu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz przeprowadzić diagnozę klimatu w Twojej organizacji? Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie coś specjalnego!

Serdecznie zapraszamy!