Kwestionariusz CCQ – narzędzie do badania potencjału zawodowego

 

Czym jest Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ ?

 

 

Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ to narzędzie opracowane przez zespół psychologów firmy L.GRANT HR Consulting, które pozwala na ocenę obszarów kluczowych kompetencji osobistych osób dorosłych w oparciu o identyfikację dominujących funkcji psychicznych (typów umysłu/typów psychologicznych).

Podstawą teoretyczną, na której opiera się kwestionariusz jest teoria typów psychologicznych C. G. Junga oraz jego następców (w tym szczególnie prace I. Briggs-Myers).

 

Kompetencje osobiste to te obszary funkcjonowania człowieka, w zakresie których dana osoba przejawia możliwości realizacji różnorodnych zadań na wysokim poziomie. Innymi słowy są to obszary naturalnych mocnych stron i talentów danej osoby.

Właściwe zidentyfikowanie najmocniejszych kompetencji osobistych pozwala na wykorzystywanie tej wiedzy pod kątem planowania kariery zawodowej, wyboru najbardziej optymalnego typu aktywności zawodowej lub odpowiedniego ukierunkowania dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

 

Podejście to zakłada, że największe efekty każdy z nas jest w stanie osiągnąć, w sytuacjach, w których ma możliwość częstego wykorzystywania swoich kluczowych kompetencji osobistych.

 

 

Kwestionariusz CCQ - narzędzie do badania potencjału zawodowego

Badanie Kwestionariuszem CCQ pozwala na poznanie własnych kompetencji osobistych oraz odpowiednie ukierunkowanie swoich wyborów zawodowych.

W reprezentowanym ujęciu, kluczowe kompetencje osobiste identyfikujemy na podstawie zachowań wynikających z preferowanych procesów mentalnych danej osoby.

Z tego względu w wynikach badania odwołujemy się do preferencji w zakresie jednego z szesnastu typów psychologicznych, które to wyniki należy następnie zweryfikować (potwierdzić) podczas sesji informacji zwrotnej (lub warsztatu), którą prowadzi odpowiednio przygotowany doradca.

Metoda ta jest w pełni znormalizowana i wystandaryzowana w warunkach polskich oraz posiada wiarygodne skale trafności i rzetelności.

Kwestionariusz Kompetencji Osobistych CCQ składa się ze 130 par pytań-stwierdzeń, spośród których badany wybiera po jednym – bardziej do niego pasującym. Wypełnienie kwestionariusza pochłania najczęściej ok. 20 – 30 min.

 

 

Wyniki kwestionariusza CCQ – Profil Kompetencji Osobistych i Potencjału Zawodowego

 

Efektem badania jest automatyczne wygenerowanie „Profilu Kompetencji Osobistych”, który zawiera wyniki danej osoby przedstawione na wykresie oraz kilkunastostronicową charakterystykę kompetencji osobistych, składającą się kilku rozdziałów:

 • informacje ogólne;
 • charakterystyka kompetencji osobistych
 • czynniki motywujące i demotywujące w środowisku pracy;
 • praktyczne aspekty wykorzystywania kompetencji osobistych w organizacji;
 • uwagi dotyczące funkcjonowania na stanowiskach managerskich;
 • preferowane czynności zawodowe;
 • przykłady polecanych funkcji i zawodów;
 • wskazówki rozwojowe;
 • podsumowanie możliwych mocnych oraz słabszych stron.
Kwestionariusz CCQ - narzędzie do badania potencjału zawodowego

 

 

Inne zastosowania Kwestionariusza CCQ

 

Kawestionariusz CCQ może wesprzeć pracę w następujących obszarach:

 • przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych;
 • w procesie planowania rozwoju pracowników;
 • w uświadamianiu menedżerom wpływu ich stylu zarządzania na zespół;
 • w rozwoju warsztatu i umiejętności kierowniczych;
 • w rozwiązywaniu problemów w zespole;
 • w programach outplacement’u i indywidualnych coachingach kariery.

Kwestionariusz CCQ ma szerokie zastosowanie praktyczne w obszarze rozwoju i doskonalenia efektywności osobistej, zespołowej oraz organizacyjnej, co krótko charakteryzujemy na schemacie.

Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ

 

 

Obejrzyj nagranie z webinaru – Czy warto badać typ osobowości? Kwestionariusz CCQ

Badania typu osobowości są obecne w praktyce HR od kilkudziesięciu lat. Obok kompetencji, wiedzy i umiejętności zawodowych są jednym z najczęściej badanych obszarów.

Mają wielu zwolenników, ale również przeciwników. Podczas webinaru ekspert VandO – Albert Binda opowiedział, dlaczego kilkanaście lat temu zdecydował się na korzystanie z badań typu osobowości oraz w jakich sytuacjach wykorzystuję te badania. Podaje także kilka przykładów, w których tego typu badania były pomocne. 

 

Skontaktuj się z nami

 

Zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich informacji na temat Kwestionariusza CCQ oraz oferty zarówno dla osób indywidualnych jak i firm i instytucji.

Serdecznie zapraszamy!