Test Gallupa – Clifton Strenghts Finder – badanie talentów

 

Test Gallupa – Clifton Strenghts Finder – badanie talentów

 

Instytut Gallupa od ponad 40 lat zajmując się badaniami nad sukcesem osiąganym przez jednostki i organizacje w różnorodnych obszarach (od biznesu do edukacji) stworzył narzędzie badawcze – test online Clifton Strengths Finder.

Wynikem testu CliftonStrengths jest kompletny i unikalny profil indywidualnych talentów, rozumianych jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania oraz zachowania jednostki. Prawdopodobieństwo, iż dwie osoby będą miały taką samą kolejność 5 głównych talentów wynosi 1 do 33 milionów.

 

 

Clifton Strenghts Finder – Test Gallupa dla organizacji

 

Badania Instytutu Gallupa wskazują, że rozwój pracowników koncentrujący się na wzmacnianiu ich unikalnych talentów ma znaczący wpływ na kluczowe wyniki skuteczności organizacji, niezależnie od branży i kraju.

Inwestowanie w talenty pracowników, wykorzystując podejście CliftonStrengths, wydobywa nie tylko to, co najlepsze w pracownikach, ale zwiększa sukces organizacji.

 

Przykładowe potrzeby organizacji:

  • zwiększenie efektywności pracowników i zespołów – dzięki diagnozie talentów członkowie zespołu uświadamiają sobie i wypracowują efektywne sposoby działania, aby osiągać lepsze wyniki w krótszym czasie,
  • zwiększenie skuteczności sprzedażowej – program sprzedaży opartej na mocnych stronach identyfikuje kluczowe talenty pracownika, a następnie określa sposoby ich maksymalizacji indywidualnie i/lub zespołowo,
  • zwiększenie skuteczności menedżerskiej – poprzez rozwój zindywidualizowanego podejścia motywacyjnego i komunikacyjnego bazujących na talentach menedżera i zespołu.

 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Instytutu Gallupa najbardziej efektywni liderzy inwestują w talenty swoich ludzi.

Zobacz program szkolenia – Rozwój talentów Gallupa – jak wzmacniać zaangażowanie i efektywność w oparciu o mocne strony – na którym będziesz mógł zdiagnozować swoje talenty, a także dowiesz się jak możesz konstruktywnie wykorzystać potencjał swoich ludzi.

 

 

Clifton Strenghts Finder – Test Gallupa dla osób indywidualnych

 

Test Gallupa pozwala odkryć Twoje silne strony oraz to co w naturalny sposób robisz najlepiej. Zamiast kolejnych prób eliminowania słabości czy ulepszania tego, co nie przychodzi nam z lekkością, sensowniej jest skupić się na rozwijaniu swoich naturalnych mocnych stron.

Twój Indywidualny Raport pokazuje z jakich talentów korzystasz, kiedy budujesz relacje, myślisz strategicznie, wpływasz na innych czy osiągasz cele. Kiedy znasz swój unikalny zestaw talentów, możesz nad swoim rozwojem.

 

 

Obejrzyj nagranie z webinaru – Rozwój kluczowych talentów w zmieniającym się otoczeniu biznesowym

 

Współczesna rzeczywistość, w której się poruszamy bombarduje nas informacjami czego jeszcze nie wiemy, nie potrafimy lub w czym jesteśmy słabsi, niż inni.

Natomiast człowiek lub organizacja może odnieść sukces jedynie dzięki pełnemu wykorzystaniu swoich silnych stron, a nie poprzez eliminację słabości.

A co byłoby efektem zmiany naszych pierwotnych założeń? Umiejętność nazwania swoich słabości, odejście od nich oraz koncentracja na rozwoju mocnych stron oraz wykorzystywanie nowych możliwości.

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, w którym ekspert VandO Ewa Wróbel, opowiada o narzędziu. 

 

 

Certyfikowani coachowie Instytutu Gallupa współpracujący z VandO

 

 

Anna Brzezińska - Ekspert VandO

Anna Brzezińska (taelnty Gallupa: Empatia, Strateg, Czar, Elastyczność, Współzależność). Psycholog, trener, coach, wykładowca. Ukończyła GALLUP® Accelerated Strengths Course w Londynie.

Specjalizuje się w coachingu mocnych stron, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, umiejętności menedżerskich, różnic międzykulturowych, profilaktyki antymobbingowej oraz radzenia sobie ze stresem.

 

Ewa Wróbel - Ekspert VandO

Ewa Wróbel (talenty Gallupa: Strateg, Maksymalista, Osiąganie, Uczenie się, Zbieranie). Psycholog, ekonomista, coach, trener rozwoju osobistego i komunikacji międzykulturowej.

W życiu nastawiona na rozwój i budowanie dobrych relacji z otoczeniem, do czego zaprasza innych ludzi. Inspiruje, motywuje i wspiera zarówno młodzież, jak i dorosłych w osiąganiu życiowych celów. Swoją pracę opiera na interdyscyplinarnej wiedzy  (psychologia, ekonomia, filozofia, socjologia).

 

 

Bądźmy w kontakcie!

 

Chcesz przeprowadzić Test Gallupa dla siebie lub swojego zespołu? Dodatkowo zapewniamy konsultacje z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa (Gallup Certified Strenghts Coach).

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie coś specjalnego!