Szkolenia dedykowane

Realizujemy szkolenia dedykowane w siedzibie Państwa firmy, instytucji lub w miejscu zaproponowanym przez nas. Mamy świadomość, że potrzeby rozwojowe i tym samym szkoleniowe są inne w każdej organizacji. Dlatego proponując Państwu określone rozwiązanie przeprowadzamy diagnozę potrzeb i analizę kontekstu sytuacyjnego. Mamy wtedy możliwość dopasować program szkolenia, proponowane aktywności czy zadania po realizacji bezpośrednio do Państwa potrzeb.
Dodatkowo, każde szkolenie dedykowane możemy przygotować w formie e-learningowej.

Obszary szkoleń dedykowanych:

kompetencje menedżerskie,
zarządzanie zespołem,
rozwiązywanie konfliktów,
mediacje,
komunikacja interpersonalna i menedżerska.