Szkolenia e-learningowe

 

Ostatnie miesiące pokazały nam, jak wiele trudności napotykają firmy i pracownicy we wzajemnej współpracy. Stawiając czoła nowej rzeczywistości, organizacje szukają innego sposobu komunikacji, który umożliwi im rozwiązywanie pojawiających się w zespołach konfliktów i trudnych sytuacji związanych z reorganizacją pracy.

W budowaniu atmosfery współpracy i komunikacji znaczącą rolę odgrywają menedżerowie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy trzy szkolenia menedżerskie, które są dostępne na naszej platformie e-learningowej e.vando.pl i realizowane w formie praktycznych modułów.

Przedstawiamy w nich konkretne narzędzia, które mogą wykorzystać menedżerowie, a także dobre praktyki realizowane w organizacjach. Równocześnie proponujemy pakiet materiałów edukacyjnych włącznie z materiałami do indywidualnej pracy. Zapewniamy także możliwość kontaktu z ekspertami i kolejne działania coachingowe lub doradcze.Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń e-learningowych realizowanych na platformie edukacyjnej e.vando. W ramach każdego naszego szkolenia oferujemy:

materiały audiowizualne – nagrane moduły tematyczne;
materiały merytoryczne – handouty, artykuły, opracowania;
aktywności „Sprawdź się sam” – testy autodiagnostyczne, zadania i ćwiczenia, case studies;
zadania wdrożeniowe – możliwość praktycznej aplikacji poznawanej treści;
fora dyskusyjne – możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi Uczestnikami;
chat z prowadzącymi – możliwość konsultacji bezpośrednio z ekspertem realizującym szkolenie.

Tematyka szkoleń e-learningowych VandO:

rozwój osobisty;
rozwój kompetencji menedżerskich;
komunikacja i budowanie współpracy;
rozwiązywanie konfliktów;
mediacje.

Nasze szkolenia e-learningowe

Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej. Menedżer jako budowniczy dialogu

icon

Szkolenie dostępne na platformie e.vando.
• Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie)

Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów.
Menedżer jako partner i opiekun emocji

icon

Szkolenie dostępne na platformie e.vando.
• Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie)

Jak rozpoznać i zareagować na konflikt w sytuacji kryzysu?
Menedżer jako trzecia strona

icon

Szkolenie dostępne na platformie e.vando.
• Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie)

Budowanie dialogu w kryzysie i rozwiązywanie konfliktów

icon

Szkolenie realizowane online.