Jak rozpoznać i zareagować na konflikt w sytuacji kryzysu?
Menedżer jako trzecia strona

Szkolenie dostępne na platformie e.vando.
Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie)

W czasie trwania kursu Platforma e.vando jest dostępna poprzez sieć internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


Dwutygodniowy kurs zdalny składa się z modułu informacyjnego oraz 7 modułów tematycznych x 30 minut.
Jeśli są Państwo zainteresowani e-szkoleniem Jak rozpoznać i zareagować na konflikt w sytuacji kryzysu? Menedżer jako trzecia strona, prosimy o zarejestrowanie się wybierając poniższy link:
https://app.evenea.pl/event/360703-4111/

 

Szkolenie e-learningowe - Jak rozpoznać i zareagować na konflikt w sytuacji kryzysu? Menedżer jako trzecia strona
Każdy moduł tematyczny jest złożony z następujących elementów:

 

 •  treści – materiały do nauki w formie audio-video, prezentacje ppt, artykuły
 • sprawdź się sam! – indywidualne ćwiczenia oparte na samoewaluacji (np. zadania zamknięte, testy wyboru, zadania typu prawda – fałsz, zadania z luką, połącz elementy, przeciągnij i upuść),
 • zadań – zadania projektowe, indywidualne i grupowe,
 • forów dyskusyjnych, na których można prowadzić rozmowy z prowadzącymi e-szkolenie i innymi uczestnikami,
 • czat – w określonych godzinach bezpośrednie (online) konsultacje z prowadzącymi e-szkolenie.
Podczas szkolenia:

Dowiesz, nauczysz się

 

 • jakie są przyczyny powstawania konfliktów,
 • czym jest kontekst sytuacji konfliktowej i dlaczego warto go uwzględniać,
 • jakie są sposoby zarządzania konfliktami i jaka jest w tym rola menedżera.

Zrozumiesz

 

 • dlaczego o konflikt warto zadbać jeszcze przed jego powstaniem?

Cena szkolenia 900 zł netto + VAT

Treści realizowane na szkoleniu:
 
 • typowe przyczyny i reakcje na konflikt, 
 • rozpoznanie: konflikt i sytuacja konfliktowa, 
 • adekwatne metody rozwiązywania konfliktów i rola menedżera,
 • „dobre praktyki”. 
 
Szczegółowe zagadnienia:

 

Moduł 1


• Diagnoza konfliktu – gdzie szukać przyczyn?
• Konflikty negocjowalne i nienegocjowalne.


Moduł 2


• Gdzie się rodzi konflikt? Konflikt, a sytuacja konfliktowa.
• Kontekst sytuacji konfliktowej jako istotny czynnik rozwoju konfliktu i roli menedżera w zarządzaniu nim.


Moduł 3


• Obszary działań menedżerskich: zapobieganie, rozwiązywanie, podtrzymywanie.
• Narzędzia wspierające diagnozę każdego obszaru. Określanie roli menedżera.


Moduł 4


• Zapobieganie – możliwe działania.
• Dobre praktyki.


Moduł 5


• Rozwiązywanie – możliwe działania.
• Dobre praktyki.


Moduł 6


• Podtrzymywanie – możliwe działania.
• Dobre praktyki.


Moduł 7


• Tworzenie zaplecza menedżerskiego w sytuacji konfliktów i kryzysów.
• Budowanie siły trzeciej strony w organizacji.