Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej.

Menedżer jako budowniczy dialogu

Szkolenie dostępne na platformie e.vando.
Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie)

W czasie trwania kursu platforma e.vando jest dostępna poprzez sieć internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Dwutygodniowy kurs zdalny składa się z modułu informacyjnego oraz 7 modułów tematycznych x 30 minut.
Jeśli są Państwo zainteresowani e-szkoleniem Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej. Menedżer jako budowniczy dialogu, prosimy o zarejestrowanie się wybierając poniższy link:
https://app.evenea.pl/event/360703-41/

Szkolenie e-learningowe - Standardy współpracy i komunikacji w zespole w sytuacji kryzysowej.
Każdy moduł tematyczny jest złożony z następujących elementów:


• treści – materiały do nauki w formie audio-video, prezentacje ppt, artykuły,
• sprawdź się sam! – indywidualne ćwiczenia oparte na samoewaluacji (np. zadania zamknięte, testy wyboru, zadania typu prawda – fałsz, zadania z luką, połącz elementy, przeciągnij i upuść),
• zadań – zadania projektowe, indywidualne i grupowe,
• forów dyskusyjnych, na których można prowadzić rozmowy z prowadzącymi e-szkolenie i innymi uczestnikami,
• czat – w określonych godzinach bezpośrednie (online) konsultacje z prowadzącymi e-szkolenie.

Podczas szkolenia:

Dowiesz, nauczysz się

 

  • co jest ważne w ustalaniu standardów współpracy przy realizacji pracy zdalnej? Na co zwrócić uwagę?
  • zasad budowania współpracy w zespole pracującym zdalnie: struktura zadań, struktura komunikacji,
  •  jakie największe błędy popełniają menedżerowie – co zaburza poczucie bezpieczeństwa ludzi?

 

Zrozumiesz

 

  • w jaki sposób możesz zbudować Twój autorytet i wiarygodność w relacjach,
  • rolę wartości i zasad w budowaniu współpracy w zespole pracującym zdalnie.

Cena szkolenia 900 zł netto + VAT

Treści realizowane na szkoleniu:

 

    • rozpoznawanie trudności we współpracy w sytuacji nagłej zmiany,
    • wartości zespołowe jako klucz do podtrzymywania i rozwijania współpracy w zespole,
    • współzależność zadań i ustalanie struktury komunikacji w zespole pracującym zdalnie,
    • wybrane narzędzia budowania współpracy w zdalnym zespole,
    • „dobre praktyki”.
 
Szczegółowe zagadnienia:

 

Moduł 1

    • Dwa wymiary budowania współpracy i komunikacji w sytuacji kryzysu.
    • Precyzowanie struktury współpracy na trudne czasy.
 

Moduł 2

    • Określenie zasad współpracy – obszary koncentracji. 
    • Trzy strategie budowania współpracy i komunikacji w sytuacji kryzysu. Dobór do kontekstu sytuacyjnego i celów.
 

Moduł 3

    • Doprecyzowywanie struktury zadań, odpowiedzialności i współodpowiedzialności.
    • System przekazywania zadań i uzyskiwania feedbacku od pracowników. Na co zwrócić szczególną uwagę 
w sytuacji kryzysu i ciągłej zmiany?
 

 Moduł 4

    • System przekazywania zadań w czasach stresu i napięcia: Zadania, narzędzia.
    • Uzyskiwanie feedbacku od pracowników. Na co zwrócić szczególną uwagę w sytuacji kryzysu i ciągłej zmiany?
 

 Moduł 5

    • Kluczowe błędy i bariery w procesie budowania współpracy w sytuacji kryzysu.
Przeciwdziałanie. 
    • Dobre praktyki.
 

 Moduł 6

    • Kluczowe błędy i bariery w procesie budowania współpracy w sytuacji kryzysu.
Rozwiązywanie.
    • Dobre praktyki.
 

 Moduł 7

    • Budowanie klimatu i podtrzymywanie relacji w zespole pomimo napięć i stresu.
    • Dobre praktyki.