Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów.
Menedżer jako partner i opiekun emocji

Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów.
Menedżer jako partner i opiekun emocji


Szkolenie dostępne na platformie e.vando.
• Czas trwania: 2 tygodnie: 28 godzin szkoleniowych (1-2 godziny dziennie)


W czasie trwania kursu Platforma e.vando jest dostępna poprzez sieć internetową 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


Dwutygodniowy kurs zdalny składa się z modułu informacyjnego oraz 7 modułów tematycznych x 30 minut.
Jeśli są Państwo zainteresowani e-szkoleniem Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów. Menedżer jako partner i opiekun emocji, prosimy o zarejestrowanie się wybierając poniższy link:
https://app.evenea.pl/event/360703-411/

 

Szkolenie e-learningowe - Wsparcie emocjonalne pracowników w sytuacji zmian i kryzysów. Menedżer jako partner i opiekun emocji
Każdy moduł tematyczny jest złożony z następujących elementów:

 

    • treści – materiały do nauki w formie audio-video, prezentacje ppt, artykuły,
    • sprawdź się sam! – indywidualne ćwiczenia oparte na samoewaluacji (np. zadania zamknięte, testy wyboru, zadania typu prawda – fałsz, zadania z luką, połącz elementy, przeciągnij i upuść),
    • zadań – zadania projektowe, indywidualne i grupowe,
    • forów dyskusyjnych, na których można prowadzić rozmowy z prowadzącymi e-szkolenie i innymi uczestnikami,
    • czat – w określonych godzinach bezpośrednie (online) konsultacje z prowadzącymi e-szkolenie.
 
Podczas szkolenia:

Dowiesz, nauczysz się

 

 • w jaki sposób możesz wspierać swoich pracowników w sytuacji kryzysowej, by pomóc im łatwiej przez nią przejść,
 • w jaki sposób dopasować rodzaj wsparcia do etapu reakcji na kryzys i zmianę,
 • jak przekazywać trudne informacje, by nie wzmacniać negatywnych emocji.

Zrozumiesz

 

 • jakie emocje powstają w sytuacji kryzysowej,
 • jak warto zadbać o siebie wspierając swoich pracowników.

Cena szkolenia 900 zł netto + VAT

Treści realizowane na szkoleniu:
 
 • rozpoznawanie emocji w sytuacji kryzysowej, 
 • narzędzia wsparcia pracowników w sytuacji kryzysowej,
 • narzędzia auto-wsparcia dla menedżerów,
 • „dobre praktyki”. 
 
Szczegółowe zagadnienia:

 

Moduł 1

 • Proces reakcji na sytuacje trudne i kryzysowe oraz jego uwarunkowania.
 • Emocje, które pojawiają się w sytuacji kryzysu.

Moduł 2

 • Szok i zaskoczenie – reakcje ludzi.
 • Możliwe narzędzia wsparcia – dobre praktyki.    

Moduł 3

 •  Gniew i targowanie się – reakcje ludzi.
 • Możliwe narzędzia wsparcia – dobre praktyki.

 Moduł 4

 • Smutek i depresja – reakcje ludzi.
 • Możliwe narzędzia wsparcia – dobre praktyki.

Moduł 5

 • Akceptacja i pójście naprzód – reakcje ludzi.
 • Możliwe narzędzia wsparcia – dobre praktyki.

Moduł 6

 •   Zasady przekazywania trudnych informacji w sytuacji kryzysowej.

 Moduł 7

 •   Żeby wzmocnić innych – wzmocnij siebie. Narzędzia auto-wsparcia dla menedżerów.