Jak przeprowadzać zwolnienia z poszanowaniem VARTOŚCI pracownika i organizacji

Idea:

 

Jak przeprowadzać zwolnienia, z poszanowaniem VARTOŚCI pracownika i organizacji. Każde zwolnienie pracownika, jest sytuacją trudną zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, aby złagodzić jej skutki warto zastosować tzw. system łagodnych zwolnień czyli outplacement.

Outplacement zwykle kojarzy się ze zwolnieniami grupowymi, ale z powodzeniem można go przeprowadzić nawet dla jednego pracownika.

Dla kogo?

 

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • Właścicieli firm, szefów, osób decyzyjnych. 
 • Przedstawicieli działów Kadr i działów HR. 
 • Przedstawicieli związków zawodowych. 
 • Wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kompetencje związane z prowadzeniem tzw. „zwolnień monitorowanych”. 

Głównym atutem zwolnień monitorowanych jest:

Dla organizacji:

 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Pozytywny wpływ na kulturę organizacji.
 • Zyskanie zrozumienia i lojalności pracowników pozostających w organizacji.
 • Złagodzenie protestów związków zawodowych i innych organizacji społecznych w firmie.
 • Brak kosztów obsługi prawnej procesów sądowych o odszkodowania wytaczanych przez zwalnianych pracowników. 

Dla pracownika: 

 • Zmniejszenie stresu spowodowanego zwolnieniem.
 • Przygotowanie do procesu poszukiwania nowej pracy przez zapewnienie odpowiednich specjalistów (w razie potrzeby): psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, konsultanta biznesowego.
 • Zachęcenie do aktywności i zmotywowanie do działania.
 • Wzrost samooceny przez odkrywanie swoich mocnych stron i kompetencji.
 • Zapewnienie odpowiednich szkoleń przydatnych na rynku pracy, by zwiększyć szanse nowego zatrudnienia.
 • Umożliwienie pracownikowi ciągłości pracy (brak statusu osoby bezrobotnej).

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Jak przeprowadzać zwolnienia z poszanowaniem VARTOŚCI pracownika i organizacji”

 

Dowiesz się:

 

 • Czym są „zwolnienia monitorowane tzw. „outplacementy”. 
 • Jakie korzyści zyskują w tej niekomfortowej sytuacji pracownicy, a jakie organizacja. 
 • Jaka jest rola poszczególnych przedstawicieli w organizacji (właściciela/szefa, pracowników działu kadr czy HR, kierowników niższych szczebli) w projektach outplacementowych. 

Nauczysz się:

 

 • Budować projekty outplacementowe uwzględniające potrzeby i wartości zwalnianych pracowników.
 • Odpowiednio przygotowywać i komunikować cele i założenia projektu zwolnień. 
 • Prowadzić rozmowę ze zwalnianym pracownikiem. 

Zrozumiesz:

 

 • Wagę odpowiedniego rozstania się z pracownikiem i jego wpływu na postrzeganie organizacji. 
 • Odpowiedzialność za zwalnianych i pozostających w firmie pracowników. 
 • Potrzebę przeprowadzania zwolnień monitorowanych. 

Program szkolenia

 

Moduł 1: Outplacement – proces wspierający redukcję etatów i zwolnienia 

 • Przedstawienie korzyści płynących z realizacji procesu outplacementowego dla organizacji, pracowników pozostających w firmie oraz pracowników zwalnianych. 
 • Czym jest program dobrowolnych odejść? 
 • Zwolnienia grupowe, a indywidualne. 
 • Wady i zalety realizacji procesu siłami organizacji. 
 • Wady i zalety realizacji procesu przez firmy specjalizujące się we wsparciu zwolnień monitorowanych. 


Moduł2: Metodologia procesu – czyli jak dobrze zaplanować zwolnienia

 • Zaplanowanie procesu: realizacja siłami organizacji czy współpraca z fachowcami? 
 • Jak policzyć koszty? 
 • Jak dostosować proces do potrzeb pracowników i organizacji? 
 • Z kim i jak współpracować w projekcie outplacementowym? 
 • Jak przygotować się technicznie do procesu? 


Moduł 3: Realizacja zwolnień monitorowanych i źrodła sukcesu 

 • Czynniki ryzyka i czynniki sukcesu. 
 • Rola poszczególnych przedstawicieli w organizacji (właściciela/szefa, pracowników działu kadr czy HR, kierowników niższych szczebli), w czasie realizacji zwolnień. 
 • Jak odpowiednio zakomunikować rozpoczęcie procesu? 
 • Jak monitorować proces? 


Moduł 4: Wnioski i analizy po realizacji procesu zwolnień  

 • Jak przeprowadzić ewaluację? 
 • Jak przygotować wnioski i raport? 

Informacje o szkoleniu

V&O-234 MW
Prowadzący :     Magdalena Wołkowicz 
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
14-15.09.2020: Warszawa
12-13.11.2020: Warszawa

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie