Inteligencja emocjonalna i społeczna jako droga do budowania konstruktywnych relacji z innymi

Idea:

 

Emocje są częścią naszego życia. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne kierują naszymi relacjami z innymi. Pytanie brzmi: czy potrafimy wykorzystać je do zwiększania naszej efektywności, rozwijać i budować na nich pozytywne związki z ludźmi?

Dla kogo?

 

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zrozumieć emocje i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania. Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy na temat emocji – dają Uczestnikom narzędzia analizy i autoanalizy, dzięki którym zwiększą oni świadome podejście do inteligencji emocjonalnej i społecznej. 

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Inteligencja emocjonalna i społeczna jako droga do budowania konstruktywnych relacji z innymi”

Dowiesz się:

 

 • Czym jest inteligencja emocjonalna i społeczna i co ma wspólnego z wrażliwością i odwagą?
 • Dlaczego trzeba wyjść na arenę, żeby nawiązywać konstruktywne relacje z innymi?
 • Samoświadomość, a inteligencja emocjonalna i społeczna.

Nauczysz się:

 

 • Działać zgodnie ze swoimi emocjami.
 • Nawiązywać konstruktywne relacje z ludźmi oparte na prawdziwości.
 • Podejmować wyzwania nawet jeśli ich realizacja będzie trudna.
 • Rozpoznawać emocje innych i wychodzić im naprzeciw.
 • Rozwijać innych.

Przekonasz się:

 

 • Że warto „wyjść na arenę” nawet jeśli to nie będzie przyjemne.

Program szkolenia 

 

Moduł 1: Czym są emocje? Co to jest inteligencja emocjonalna i społeczna?

 • Inteligencja emocjonalna jako podstawowa kompetencja społeczna.
 • Wiedza jawna i wiedza ukryta – czynniki determinujące jakość relacji z innymi i co z tym wspólnego ma odwaga i wrażliwość?
 • Samoświadomość – co jest dla nas ważne i dlaczego nie warto przyjmować informacji zwrotnych
  od wszystkich?
 • Autodiagnoza EQ i obszary do rozwoju.


Moduł 2: Źródła naszych emocji i źródła naszej skuteczności – autoanaliza

 • Dlaczego niektóre myśli i wydarzenia wywołują w nas emocje? – moje niepokoje.
 • Samoregulacja jako umiejętność kierowania własnymi emocjami adekwatnie do sytuacji.
 • Co o mnie myślą inni? – jakie to ma znaczenie i dlaczego się tym przejmujemy.

 

Moduł 3: Świadomość innych – jak rozpoznawać potrzeby ludzi?

 • Bariery utrudniające relacje z innymi ludźmi i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Jak słuchać innych wykorzystując inteligencję emocjonalną i społeczną?
 • Jak rozmawiać z innymi wykorzystując inteligencję emocjonalną i społeczną?
 • Zrozumienie = porozumienie.

 

Moduł 4: Inteligencja emocjonalna i społeczna w praktyce – rozwijanie kompetencji społecznych

 • Konstruktywne wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w sytuacji zmiany.
 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktu.
 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacji podejmowania decyzji.
 • Wykorzystanie emocji w rozwijaniu automotywacji.
 • Przekazywanie i odbieranie informacji zwrotnych. Komu warto mówić i od kogo warto słuchać?


Moduł 5: Inteligencja emocjonalna i społeczna, a efektywność w pracy

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samokontrola i asertywność.
 • Bieżące radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych.

Informacje o szkoleniu

Joanna Telus - Prezes VandO
Prowadzący :      Joanna Telus
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
21-22.09.2020: Warszawa
19-20.11.2020: Warszawa 

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie