Ja – Lider budujący na VARTOŚCIach

Idea:

 

Podczas prowadzonego różnymi technikami szkolenia (facylitacja, coaching grupowy, mastermind itp.) otrzymujecie okazję na sięgnięcie w głąb siebie (dzień pierwszy) i na przyjrzenie się własnemu podejściu do roli menedżera i budowania autorytetu w kontaktach nie tylko z zespołem, ale także z innymi partnerami zawodowymi (przełożonymi, innymi menedżerami a nawet z Klientami i partnerami biznesowymi).

To także przestrzeń do poszukiwania rozwiązań na Wasze konkretne wyzwania, z zaangażowaniem doświadczeń i wiedzy trenera oraz pozostałych osób z grupy (dzień drugi).

Dla kogo?

 

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom pracującym na stanowisku menedżerskim, które potrzebują na chwilę zatrzymać się, przyjrzeć się swojej roli i swoim działaniom z punktu widzenia spójności z wartościami, które są dla nich ważne a także poszukać odpowiedzi na konkretne pytania i sytuacje.

Ze względu na specyfikę warsztatów pracujemy w grupach 6-10 osobowych.

Jesteśmy nastawieni z jednej strony na wewnętrzną i intymną, zaś z drugiej na bardzo pragmatyczną wspólną pracę, w której ekspertami jesteśmy my wszyscy.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Ja-Lider budujący na VARTOŚCIach”

Dowiesz się:

 

  • Jaką rolę odgrywa zarządzanie zespołem w oparciu o wartości w budowaniu autorytetu lidera.
  • Jak odnaleźć i w pełni zrozumieć własne wartości oraz określić wspólne wartości zespołu.
  • Jakie kompetencje mogą wesprzeć ich w świadomym realizowaniu swojej roli zawodowej.

Nauczysz się:

 

  • Jak rozwiązywać sytuacje trudne i poszukiwać odpowiedzi na wyzwania w sposób spójny z rolą, misją i wartościami zawodowymi (w relacjach z zespołem i otoczeniem).
  • Jak doprecyzować własną rolę w zgodzie ze sobą i z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia.
  • W jaki sposób korzystać z doświadczeń innych w poszukiwaniu pomysłów spójnych z własnymi wartościami i postawą.

Przekonasz się:

 

  • W jaki sposób myślenie w oparciu o VARTOŚCI pomaga w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i budowaniu autorytetu menedżera w relacjach zawodowych.

Informacje o szkoleniu

zdjMR
Prowadzący :     Magdalena Robak
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
07-08.09.2020: Warszawa
14-15.12.2020: Zakopane

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie