Jak budować dobre relacje w zespole i rozwiązywać konflikty – warsztat kompetencji komunikacyjnych

Idea:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o trzy podstawowe założenia:

 • VARTOŚCIowa komunikacja zakłada świadomość roli w relacji.
 • VARTOŚCIowa komunikacja zakłada świadomość celu relacji.
 • VARTOŚCIowa komunikacja zakłada chęć i gotowość do jej podjęcia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które dostrzegają trudności w budowaniu konstruktywnych relacji z innymi oraz chciałyby poznać możliwości i narzędzia skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, które będą ukierunkowane na budowanie współpracy w zespole oraz pomiędzy poszczególnymi osobami.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego 
„Jak budować dobre relacje w zespole i rozwiązywać konflikty – warsztat kompetencji komunikacyjnych”

Dowiesz się:

 

 • Co możesz zrobić żeby być autorem każdej sytuacji komunikacyjnej, w której jesteś. 

 • Jakie czynniki są niezbędne do zapewnienia skutecznej komunikacji.

 • W jaki sposób określać obszary i przyczyny trudnych sytuacji w komunikacji.

 • Dlaczego w komunikacji nie chodzi o pozytywne nastawienie.

 • W jaki sposób komunikować się z osobami, z którymi masz negatywne doświadczenia. 

 • Jak zadbać o potrzeby i przestrzeń w komunikacji.

 • Jak formułować komunikaty dopasowane do rozmówcy. 

Nauczysz się:

 

 • Rozpoznawać potrzeby komunikacyjne swojego rozmówcy. 

 • Określać swoją rolę w procesie komunikacji.

 • Być autorem relacji, stawiać i realizować cele w rozmowie. 

 • Przekazywać informację zwrotną. 

 • Asertywnego wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań.

 • Skutecznego mówienia i słuchania. 

 • Budowania wiarygodności w procesie komunikowania się. 

Przekonasz się:

 

 • W jaki sposób możesz zbudować Twój autorytet i wiarygodność w relacjach.

Program szkolenia

 

Moduł 1: Wprowadzenie do tematu szkolenia – czynniki niezbędne do prowadzenia dialogu i budowania relacji, czyli ile zależy od nas? 

Metody pracy: mini prezentacja, praca w grupach 

 • Gotowość do budowania relacji i podjęcia dialogu. 
 • Trzy obszary kompetencji niezbędnych do nawiązywania relacji i prowadzenia dialogu w komunikacji: cel, chęć, świadomość roli. 
 • Model budowania roli w relacji KSO (kompetencje, skuteczność, otwartość). 

 

Moduł 2: Autor sytuacji – cechy, zachowania, możliwości

Metody pracy: test autodiagnostyczny, symulacja, praca z obserwatorem, mini prezentacja 

 • Znajomość siebie i innych, jako podstawa budowania współpracy opartej na dialogu  Insight. 
 • Elastyczność komunikacyjna – dlaczego warto innym wychodzić naprzeciw? 
 • Zasady komunikacji uwzględniającej różne potrzeby komunikacyjne innych – jak budować współpracę  z innymi? 

 
Moduł 3: Sytuacje trudne w relacjach i sposoby ich rozwiązywania

Metody pracy: symulacja, praca z obserwatorem, praca indywidualna, mini prezentacja 

 • Kryzys – problem – okazja; gdzie leży granica? 
 • Konflikty pozorne i rzeczywiste – rozpoznawanie i rekomendowane działania.
 • Elementy zarządzania sytuacją trudną w relacji osobistej i w organizacji. 

 

Moduł 4: Kreowanie dialogu kultury feedbacku w relacji i organizacji   

Metody pracy: praca w parach z obserwatorem, mini prezentacja 

 • Funkcje informacji zwrotnej. 
 • Wybrane metody przekazywania informacji zwrotnych – uwarunkowania i korzyści.
 • Praktyczne ćwiczenia w przekazywaniu informacji zwrotnych. 


Moduł 5: Asertywność jako ważna kompetencja komunikacyjna  

Metody pracy: ćwiczenia: papier – ołówek, mini prezentacja 

 • Asertywność jako niemówienie Nie. 
 • Asertywność – postawa i zachowanie. 
 • Asertywność jako dojrzałość i odpowiedzialność. 
 • Asertywność jako komunikacja oparta na wartościach. 


Moduł 6: Jak budować wiarygodność i autorytet w relacjach?  

Metody pracy: podsumowanie grupowe, praca grupowa, autoanaliza  

 • Indywidualny Plan Rozwoju  wstępne refleksje nad silnymi stronami i obszarami do wzmocnienia: praca indywidualna.
 • Wiarygodne informacje zwrotne  ćwiczenia grupowe.
 • Podsumowanie szkolenia. 

Dobra komunikacja w organizacji to jeden z podstawowych czynników wpływających na jej działanie. Jak zwiększyć jej efektywność? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Prezesa VandO – Joanny Telus „Dialog w komunikacji”, który pojawił się na łamach czasopisma Quality Magazyn.

Informacje o szkoleniu

Joanna Telus - Prezes VandO
Prowadzący :      Joanna Telus
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
24-25.09.2020: Warszawa
17-18.12.2020: Zakopane

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie