Nie jesteś na łasce swoich emocji – jak zarządzać emocjami?

Jak zarządzać emocjami - szkolenie online VandO

Współczesna sytuacja: pandemia, zagrożenia jakie niesie, zmiana sposobu pracy, często trudności finansowe skutkuje trudnymi emocjami, z którymi musimy się w tym czasie zmagać.

Dla wielu osób oznacza to stres, często strach o zdrowie, finanse czy pracę. a także różne formy niepokoju, smutku czy wręcz depresji. Dlatego w trudnych czasach powraca temat, jak emocjami zarządzać, żeby nas nie niszczyły.

Stresujące sytuacje są nieodłącznym elementem życia również zawodowego. Od lat uczy się menedżerów, jak zarządzać stresem, często rekruterzy próbują badać poziom odporności na stres już w trakcie zatrudniania pracowników. Jednak wymagające sytuacje takie, jak pandemia pokazują, że to emocje nami rządzą – wywołują takie, a nie inne reakcje psychofizyczne. A emocje negatywne wpływają wręcz destrukcyjnie na nasze życie.

Emocjami można jednak zarządzać, nawet tak trudnymi, jak niepokój, strach, przygnębienie czy stres.

Kluczowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem na poziomie indywidualnym (bez eskalowania do przełożonego).

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Nie jesteś na łasce swoich emocji – jak zarządzać emocjami?”

Dowiesz się:

 

 • Czym jest inteligencja emocjonalna i społeczna oraz co ma wspólnego z wrażliwością i odwagą? 
 • Dlaczego trzeba wyjść na arenę, żeby nawiązywać konstruktywne relacje z innymi? 
 • Samoświadomość, a inteligencja emocjonalna i społeczna. 

Nauczysz się:

 

 • Rozpoznawać własne emocje,
 • Rozumienia reakcji innych na swoje emocje,
 • Kontrolowania emocji.
 • Asertywności.

Zrozumiesz:

 

 • Jak ważne jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania i zarządzania emocjami (u siebie i innych).
 • Zrozumienie czym są emocje i jak wpływają na nasz sukces (w życiu zawodowym  i osobistym).

PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO:

9.00 – 13.00 – Wprowadzenie, plan szkolenia, cele szkolenia, przedstawienie się

Samoświadomość

 • Definicja emocji i ich rola; Inteligencja emocjonalna wg Daniela Golemana
 • Rodzaje emocji i ich rozpoznawanie emocji – ćwiczenie na przykładzie

Samozarządzanie

 • Samoświadomość, okno Johari
 • Samokontrola
 • Rozpoznawanie reakcji innych – ćwiczenie indywidualne z handoutem i omówienie na forum

Samokontrola – zmiana postawy, ćwiczenie z post-it, omówienie na forum

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 16.30 – Część II szkolenia


Samokontrola/Asertywność

 • Samokontrola a asertywność
 • Omówienie asertywności
 • Komunikat Ty – Ja, ćwiczenie zamiany
 • Techniki asertywne

Świadomość społeczna/zarządzanie relacjami

 • Zarządzanie relacjami
 • Omówienie aktywnego słuchania
 • Słuchanie empatyczne – omówienie, ćwiczenie na forum
 • Słuchanie empatyczne – ćwiczenie w trójkach: słuchanie
 • Komunikacja empatyczna – ćwiczenie w trójkach cd: poszukiwanie rozwiązań

Podsumowanie szkolenia

16.30 Koniec szkolenia

 

Informacje o szkoleniu

Agnieszka Łazowska - ekspert VandO
Prowadzący :     Agnieszka Łazowska
Czas trwania:     8 godzin (1 dzień) 
Cena:                  890 PLN netto + VAT 
Online

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie