Komunikacja i współpraca w zespole – z zastosowaniem symulacji hybrydowej RAVEN13

Idea:

 

Skuteczna komunikacja w zespole jest podstawą do realizowania indywidualnych i wspólnych celów. Członkowie zespołów zawsze pozostają wobec siebie w sytuacji wzajemnej zależności. Warto więc rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji wspierającej współpracę.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o symulację hybrydową RAVEN13. Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego przećwiczenia określonych aspektów współpracy. Uczestnicy nauczą się tworzenia klimatu wzmacniającego efekt pracy zespołowej, nastawienia na wynik i cel – uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej.

Dla kogo?

 

 • dla zespołów – projektowych, stałych, rozproszonych w każdej strukturze organizacyjnej;
 • dla zespołów zadaniowych, menedżerskich oraz dla grup, które mają stworzyć zespół;
 • dla tych, którym zależy na doskonaleniu kompetencji z zakresu współpracy
  i komunikacji w zespołach wpływających na synergiczne działania prowadzące do coraz lepszych wyników;
 • dla wszystkich tych, którzy są gotowi do warsztatowej pracy na własnych postawach, którzy są gotowi je weryfikować i rozwijać, którzy nie obawiają się konfrontacji ze swoimi  słabościami i mocnymi stronami.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Komunikacja i współpraca w zespole – z zastosowaniem symulacji hybrydowej RAVEN13”

 

Dowiesz się:

 

 • Na czym polega i jak wpływa na zespół i wyniki zjawisko synergii.
 • Jakie podejmować działania i jakie przyjmować postawy, aby współpraca
  w zespole przekładała się na realne wyniki.
 • Jak komunikować swoje potrzeby i respektować potrzeby innych w sytuacji konfliktu w zespole.

Nauczysz się:

 

 • Co wpływa na skuteczną komunikację w zespole.
 • Co blokuje, a co rozwija potencjał zespołów i jakie dysfunkcje w zespołach występują najczęściej.

Zrozumiesz:

 

 • Jakie podejmować działania, aby eliminować dysfunkcje pracy zespołowej.
 • Czym powinien charakteryzować się dobry gracz zespołowy.
 • Jak indywidualne postawy poszczególnych osób mogą kształtować zespoły.
 • Co robić, aby mieć realny wpływ na kształtowanie wartości pracy zespołowej.

Program szkolenia

 

Moduł 1. Zespół – warunki dobrej współpracy

 • Przejawy otwartości i zaangażowania – jak je wykorzystać i nie niszczyć.
 • Indywidualność w zespole, a potrzeby realizacji zadań zespołowych.
 • Poznanie się nie tylko formalne – różnorodne role w zespole – poznanie roli zespołowej każdego Uczestnika.
 • Co rozwija potencjał zespołu, a co go ogranicza – etapy procesu grupowego, zjawiska i syndromy grupowe.


Moduł 2. Wartości zespołu – busola działań zespołowych

 • Czym są wartości dla zespołu i dlaczego mają kluczowe znaczenie dla dobrej współpracy?
 • Koło wartości zespołu – 5 kroków określania wartości zespołu.
 • Kto powinien tworzyć wartości zespołu i czego powinny dotyczyć?
 • Jakie konkretnie wartości ważne są dla określonego zespołu?


Moduł 3. Co blokuje zespoły w osiąganiu wyników – dysfunkcje pracy zespołowej

 • Brak dbałości o wyniki – komunikowanie celu z wizją rezultatu.
 • Unikanie odpowiedzialności – czym jest odpowiedzialność w zespole – doskonalenie relacji poprzez wymaganie odpowiedzialności.
 • Brak zaangażowania – przyczyny braku zaangażowania w zespole.
 • Obawa przed konfliktem – zespoły obawiające się konfliktu i zespoły zaangażowane w konflikt – na czym polega różnica.
 • Brak zaufania – czym jest zaufanie w zespole i na czym polega proces jego budowania.


Moduł 4. Komunikacja w zespole

 • Indywidualne style komunikowania się – autodiagnoza własnego sposobu komunikacji z innymi.
 • Różnice osobowościowe – plusy i minusy.
 • Zasady komunikacji w zespole – komunikacja pionowa i pozioma – komunikowania się w zespole
  na różnych poziomach.
 • Sieci komunikacyjne wspierające procesy integracyjne w zespołach.
 • Bariery i zakłócenia w komunikacji w zespołach.


Moduł 5. Konflikty w zespołach – przyczyny i metody radzenia sobie z nimi

 • Rozpoznawanie i reakcja na sytuacje konfliktowe.
 • Przezwyciężanie konfliktów w zespole.
 • Tolerancja na inne poglądy i postawy.
 • Koło konfliktu – jak sprawić, aby konflikt był konstruktywny.


Moduł 6. Podsumowanie i wnioski

 • Indywidualne PDW – Plan Działań Wdrożeniowych.
 • Wspólne wypracowanie zasad dobrej współpracy, w szczególności w zespołach rozproszonych na podstawie zadań praktycznych podczas całego warsztatu.

Informacje o szkoleniu

Bożena Janowska_Zdjęcie
Prowadzący :     Bożena Janowska
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1650 PLN netto + VAT 
 
07-08.09.2020: Warszawa
07-08.12.2020: Warszawa

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie