Komunikacja międzykulturowa

Idea:

 

W rozwijających się wielokulturowych środowiskach i organizacjach, w których żyją ludzie z różnych środowisk kulturowych, umiejętność radzenia sobie z różnorodnością kulturową jest bardzo ważna. Kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej wpływają na nasze codzienne życie osobiste, społeczne i zawodowe.

Dla kogo?

 

Szkolenie skierowane jest do liderów i zespołów, które chcą się skutecznie komunikować oraz rozwiązywać konflikty w kontekście międzykulturowym. Szkolenie jest także przeznaczone dla wszystkich firm międzynarodowych oraz dla każdego kto pracuje z ludźmi z innych kultur i chce uniknąć nieporozumień.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Komunikacja międzykulturowa”

Dowiesz się:

 

 • Jakie są Twoje mocne strony związane z komunikacją międzykulturową.
 • Jak złożona może być komunikacja międzykulturowa i jak formułować otwarte pytania skłaniające do refleksji i zmian.
 • Jak zrozumieć siebie, swoją tożsamość i być otwartym w stosunku do innych.
 • Jak być świadomym własnej kultury i dostrzegać mechanizmy uprzedzeń, przekonań, zasad i wartości moralnych.
 • Jak odkryć swoje podejście do różnorodności, różnic i pluralizmu.
 • Jak radzić sobie z kształtowaniem i zmianą tożsamości osobistej przyjmując napięcia i sprzeczności.
 • Jak działać w ramach różnych światopoglądów.

Nauczysz się:

 

 • Odpowiedniego podejścia do międzykulturowości.
 • Jak lepiej rozumieć kultury we współczesnych społeczeństwach.
 • Bardziej elastycznego podejścia do kontekstu różnorodności kulturowej w społeczeństwie.
 • Procesu komunikacji międzykulturowej i jego znaczenia dla życia.
 • Jak uczestniczyć w interkulturowych interakcjach społecznych.

Przekonasz się:

 

 • Umiejętności interpersonalne niezbędne do skutecznej komunikacji w kontekście międzykulturowym.
 • Jak tworzyć przestrzenie spotkań i budować zaufanie do wyrażania siebie i wzajemnego poznawania się.
 • Sposoby komunikacji między ludźmi z różnych kultur.
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w celu promowania uczenia się międzykulturowego.
 • Umiejętności przywódcze i umiejętność pracy w zespole.
 • Sposoby znajdowania kreatywnych rozwiązań z pomocą innych.

 

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa” prowadzone jest w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Informacje o szkoleniu

icon
Prowadzący :     Carlos Bobbert 
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
Terminy podamy wkrótce!

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie