Komunikacja win-win, czyli jak budować porozumienia

Czy budowanie komunikacji opartej na postawie win – win jest wyzwaniem? Czasem tak. Natomiast jest kompetencją, która przynosi nam konstruktywne porozumienia i dobre relacje. Jak to robić? Na co warto zwracać uwagę i czego warto unikać?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy chcą świadomie komunikować się z innymi dbając zarówno o swoje, jak i ich potrzeby.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Komunikacja win-win, czyli jak budować porozumienia”

Dowiesz się:

 • Co możesz zrobić, żeby być autorem każdej sytuacji komunikacyjnej, w której jesteś?
 • Jak świadomie formułować komunikaty dopasowane do rozmówcy?
 • Jak skutecznie radzić sobie z barierami w komunikacji?

Nauczysz się:

 • Rozpoznawać potrzeby komunikacyjne swojego rozmówcy.
 • Świadomie komunikować się z różnymi osobami.
 • Skutecznie reagować na trudności.

Zrozumiesz:

 • Dlaczego w procesie komunikacji nie opłaca się nie zadbać o innych?
 • Że nie każda komunikacja jest dialogiem i co możesz zrobić, żeby prowadzić konstruktywny dialog.

PROGRAM SZKOLENIA OTWARTEGO:

Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość czynnego udziału w symulacjach rozmów i przećwiczenia swoich umiejętności w tym zakresie. To także okazja do testowania nowych kompetencji w bezpiecznych warunkach, we współpracy z doświadczonym trenerem.

Moduł 1: Komunikacja oparta na dialogu i postawie win-win – obszary wpływu 

Metody pracy: Intro, mini case study, praca w podgrupach i dyskusja, mini-prezentacja.

 • Poznajmy się: na czym budujemy?
 • Trzy obszary kompetencji niezbędnych do prowadzenia dialogu w komunikacji: cel, chęć, rola: mini case study.
 • Model budowania roli komunikacyjnej KSO (kompetencje, skuteczność, otwartość) – praca w podgrupach, ćwiczenia.

Moduł 2: Cztery obszary potrzeb i kompetencji w komunikacji

Metody pracy: test autodiagnostyczny, symulacja, praca z obserwatorem, mini prezentacja.

 • Potrzeby i preferencje komunikacyjne Uczestników oraz ich wpływ na jakość komunikacji z innymi – autodiagnoza.
 • Zasady komunikowania się z rozmówcami mającymi różne preferencje komunikacyjne: praca w trójkach z obserwatorem.
 • Bariery w procesie komunikacji i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Informacja zwrotna jako podstawa budowania sprzyjającego klimatu w komunikacji.

Moduł 3: Komunikacja win-win. Podsumowanie i indywidualny plan rozwoju

Metody pracy: Podsumowanie grupowe, praca grupowa, Autoanaliza.

 • Czy i jak mogę wdrażać dialog i postawę win-win w swoim zespole/organizacji?
 • Indywidualny Plan Rozwoju – wstępne refleksje nad silnymi stronami i obszarami do wzmocnienia: praca indywidualna.
 • Podsumowanie warsztatów.

Informacje o szkoleniu

Joanna Telus - Prezes VandO
Prowadzący :     Joanna Telus
Czas trwania:     4 godziny 
Cena:                  400 PLN netto + VAT 
29.09.2020, Online

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie