Mapa VARTOŚCIowej roli zawodowej

Idea:

 

Szkolenie prowadzone jest w formule indywidualnego procesu rozwojowego – facylitowanego przez trenera i wspieranego przez innych Uczestników – w którym każdy Uczestnik wypracowuje swoją własną Mapę VARTOŚCIowej roli zawodowej.

Dla kogo?

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą świadomie realizować swoją rolę, w sposób spójny ze sobą i z otoczeniem. Szkolenie może być punktem wyjścia do celowego wyboru dalszego procesu rozwoju kompetencji, które będą wspierać zdefiniowaną rolę zawodową.Jesteśmy nastawieni z jednej strony na wewnętrzną i intymną atmosferę, zaś z drugiej na bardzo pragmatyczną wspólną pracę, w której ekspertami jesteśmy my wszyscy.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Mapa VARTOŚCIowej roli zawodowej”

Dowiesz się:

 

  • W jaki sposób świadome kształtowanie roli zawodowej, w zgodzie z osobistymi wartościami wspiera Cię w codziennych działaniach.

  • Jakie elementy należy wziąć pod uwagę doprecyzowując swoją rolę.

Nauczysz się:

 

  • Mapę swojej własnej VARTOŚCIowej roli zawodowej.

Przekonasz się:

 

  • Jak chcesz kształtować swoją rolę w sposób spójny ze sobą, odpowiadając na oczekiwania otoczenia oraz budując pożądany wizerunek.

Informacje o szkoleniu

zdjMR
Prowadzący :     Magdalena Robak
Czas trwania:     8 godzin (1 dzień) 
Cena:                  890 PLN netto + VAT 
02.11.2020: Warszawa

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie