Menedżer mediatorem – akademia rozwoju kompetencji

Idea:

 

Jedną z kompetencji, która zdaje się być niezbędna menedżerom, jest rozwiązywanie konfliktów. Często muszą oni na siebie przyjmować rolę „trzeciej strony” w trudnych sytuacjach pomiędzy ich pracownikami. Umiejętności mediatora i znajomość procesu mediacji przez menedżera mogą z jednej strony zmniejszyć liczbę napięć w zespole, budować wiarygodność i autorytet szefa, ale przede wszystkim tworzą przestrzeń do kreowania kultury dialogu wśród pracowników.

Dla kogo?

 

Akademia jest przeznaczona dla: menedżerów, liderów, kierowników, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas Akademii „Menedżer mediatorem”

 

Dowiesz się:

 

 • Czym jest konflikt i jakie są rodzaje konfliktów w organizacji?
 • Jakie narzędzia możesz wykorzystać do identyfikowania i rozwiązywania konfliktów?
 • Dlaczego negocjacje i mediacje są ważną kompetencją menedżera?
 • Jakie są zasady prowadzenia mediacji oraz na czym polega rola mediatora?
 • Jaka jest procedura prowadzenia mediacji?
 • W jaki sposób określać obszary i przyczyny trudnych sytuacji w mediacjach?
 • Jak zadbać o potrzeby i przestrzeń ludzi pozostających w konflikcie, a jednocześnie realizować cele organizacji?

Nauczysz się:

 

 • Określać swoją rolę w procesie identyfikowania źródeł konfliktu i podejmowania działań w kierunku rozwiązywania istniejących konfliktów.
 • Prowadzić negocjacje problemowe w oparciu o interesy.
 • Prowadzić mediacje zgodnie ze standardami mediacji klasycznych.
 • Prowadzić rozmowy na poziomie wartości i potrzeb.
 • Radzić sobie z impasem w procesie negocjacji i mediacji.
 • Konstruować porozumienie/ugodę w konflikcie.

Zrozumiesz:

 

 • Dlaczego i w jaki sposób konstruktywne rozwiązywanie konfliktów kreuje dialog
  w organizacji i w relacjach?
 • Jaka jest rola negocjatora i mediatora i jak ją rozdzielać od innych ról organizacyjnych?
 • Że dobrze rozwiązany konflikt jest kreatorem zmiany i rozwoju organizacji?

Program Akademii

 

Moduł 1: Mediacje i świadomość roli mediatora. Psychologia konfliktu (2 dni).

 • Analiza case study: Wprowadzenie do tematu mediacji.
  • Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów.
  • Istota mediacji: zarządzenie konfliktem, sztuka zadawania pytań, sztuka przewidywania skutków.
  • Umiejętność rozdzielenia ról organizacyjnych: rola i zadania mediatora.
  • Kiedy negocjujemy, a kiedy stajemy się mediatorem?
  • Menedżer, pracownik i mediator.
 • Warsztaty: Świadomość roli mediatora:
  • Trzy poziomy budowania świadomości roli: kompetencje, skuteczność, otwartość na informacje zwrotne;
  • Komunikacja mediatora – specyfika.
  • Pytania w mediacjach – podstawowe narzędzie mediatora.
  • Kompetencje i rola mediatora: Values & Behaviors Mediatora VandO.
 • Warsztaty: Konflikt jako proces organizacyjny.
  • Definicja konfliktu: poziom strukturalny, psychologiczny, działania.
  • Pięć kluczowych przyczyn powstawania konfliktów. „Czapka” konfliktu.
  • Konflikty realne i konflikty pozorne – źródła konfliktów w Twojej organizacji/zespole.
  • Specyfika zachowania się ludzi w sytuacjach konfliktu w firmie i ich konsekwencje – aspekty psychologiczne i społeczne.

 

Moduł 2: Mediacje w zespole/organizacji – proces mediacji i kompetencje mediatora (1 dzień)

 • Mini-wykład: 10 etapów procedury mediacyjnej. Złote pytania mediacji.
 • Praca w podzespołach z omówieniem: Etapy mediacji – symulacje procesu i budowanie kompetencji mediatora:
  • ETAP 1: Zgłoszenie sprawy do mediacji w firmie.
  • ETAP 2: Misja dobrej woli.
  • ETAP 3: Wystąpienie otwierające.
  • ETAP 4: Prezentacja stanowisk – ustalenie areny konfliktu.
  • ETAP 5: Wyjaśnienie i wentylacja emocji.
 • Autoanaliza: Analiza silnych stron i obszarów wymagających wsparcia (IPR).

 

Moduł 3: Mediacje w firmie – proces mediacji i kompetencje mediatora (1 dzień)

 • Praca w podzespołach z omówieniem: Etapy mediacji – symulacje procesu i budowanie kompetencji mediatora:
  • ETAP 6 i 7: Rozmowy indywidualne: Pogłębiaj i testuj.
  • ETAP 8: Podsumowanie i zaproszenie do negocjacji.
  • ETAP 9: Negocjacje stron.
  • ETAP 10: Spisanie porozumienia.
 • Autoanaliza: Analiza silnych stron i obszarów wymagających wsparcia (IPR).

 

Moduł 4: Menedżer mediatorem – jak wykorzystać mediacje w zarządzaniu zespołem (2 dni)

 • Warsztaty: Kultura organizacyjna wspierająca dialog i mediacje: krytyczne czynniki sukcesu.
 • Warsztaty: Jak wykorzystać umiejętności mediacyjne w prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami?
 • Warsztaty: Jak wykorzystać mediacje do motywowania pracowników i zwiększania ich zaangażowania?
 • Warsztat doradczy: Rozwój zespołu/organizacji w oparciu o dialog – jak rozwijać postawę consensusu?
  • Budowanie partnerstwa w procesie rozwiązywania sytuacji trudnych w zespole/organizacji – metoda 6 kroków kreowania dialogu.
 • Praca indywidualna Uczestników: analiza potencjału zespołu w zakresie.
 • Dla grup zamkniętych: Warsztaty facylitowane: Wypracowanie standardów działania w ramach istniejących procesów organizacyjnych minimalizujących negatywne konsekwencje istniejących źródeł konfliktów.

Informacje o szkoleniu

Joanna Telus - Prezes VandO
Prowadzący :      Joanna Telus
Czas trwania:      48 godzin  
Cena:                   5700 PLN netto + VAT 
17-18.09
28-29.09
05-06.10
26-30.10

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie