Jak budować VARTOŚCIowe zespoły? Rola lidera

Idea:

 

Największą wartością firmy są ludzie. Trudno wyobrazić sobie dobrze działające przedsiębiorstwo bez stojących za nim pracowników. Dobry zespół pracowników to przede wszystkim grupa ludzi, którzy doskonale się rozumieją i wiedzą, w jakim celu wykonują dane zadania.

Odpowiednie dopasowanie do siebie grupy ludzi może być przepisem na sukces przedsiębiorstwa. Niezależnie czy zarządzasz dużym zespołem, czy dwoma pracownikami – zasady są te same.

Zespół pracuje efektywnie i współpracuje ze sobą nie za pomocą przypadku, lecz lidera, który potrafi spojrzeć na pracowników i zidentyfikować dynamikę pracy zespołu.

Dla kogo?

 

Na szkolenie szczególnie zapraszamy:

 • Właścicieli firm, szefów, kierowników zespołów, obecnych i przyszłych menadżerów.
 • Tych, którym zależy na podniesieniu jakości i skuteczności rozmów z zespołem współpracowników.
 • Wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zarządzania zespołem i pracy z grupą.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego „Jak budować VARTOŚCIowe zespoły – Rola lidera”

Dowiesz się:

 

 • Czym różni się grupa od zespołu.
 • Jaka jest rola lidera w zespole i z czym się to wiąże.
 • Jak budować zespół oparty na wartościach.
 • Jak skutecznie komunikować zadania i cele. 
 • Dlaczego asertywność jest ważna w pracy lidera.

Nauczysz się:

 

 • Praktycznych umiejętności społecznych potrzebnych do pracy z zespołem po to, by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania.
 • Skutecznej komunikacji w zespole.
 • Skutecznego planowania zadań.
 • Rozwiązywać konflikty w zespole.

Przekonasz się:

 

 • Wagę pracy zespołowej i wspólnego celu.
 • Rolę jaką pełni lider w zespole.
 • Jak łatwo komunikować się z zespołem, jeśli poznasz najważniejsze zasady.

Program szkolenia

 

Moduł 1. Menedżer i lider, czy każdy kierownik jest liderem

 • Specyfika pracy menedżera, analiza funkcji i ról kierowniczych; 
 • Identyfikacja różnic między menedżerem, a liderem/przywódcą. 


Moduł 2. Grupa, a zespół 

 • Czym różni się grupa od zespołu? 
 • Jak stworzyć dobry zespół?
 • Czynniki wpływające na dobrą współpracę w zespole. 


Moduł 3. Wspólne wartości 

 • Wartości, które scalają grupę; 
 • Wybór wartości i co dalej? 
 • Wdrażanie wartości w życie zespołu. 


Moduł 4. Skuteczna komunikacja w zespole 

 • Zasady skutecznej komunikacji; 
 • Umiejętność zadawania pytań; 
 • Techniki aktywnego słuchania; 
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych. 


Moduł 5. Style funkcjonowania społecznego 

 • Autodiagnoza własnego stylu społecznego; 
 • Mocne i słabe strony stylów z punktu widzenia funkcjonowania w grupie; 
 • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadanie. 


Moduł 6. Asertywność w zespole 

 • Wyrażanie próśb i oczekiwań; 
 • Krytykowanie; 
 • Chwalenie; 
 • Klasyczne odmawianie; 
 • Zdarta płyta; 
 • Wyrażanie własnych przekonań; 
 • Obrona własnych granic; 
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych. 


Moduł 7. Sytuacje trudne w zespole – konflikt 

 • Źródła konfliktów grupie; 
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktami – autodiagnoza preferowanego stylu. 

 
Moduł 8. Skuteczne planowanie zadań 

 • Proces definiowania celów pracy; 
 • Proefektywne formułowanie celów zadań i wskaźników wykonania; 
 • Uwzględnianie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie planowania; 
 • Określanie priorytetów działań oraz uwzględnianie ich w planach czasowych: Analiza ABC i Matryca Eisenhowera.  

Informacje o szkoleniu

zdjMBL
Prowadzący :       Marta Bober-Lal
Czas trwania:      16 godzin (2 dni) 
Cena:                   1200 PLN netto + VAT 
21-22.09.2020: Poznań
7-8.12.2020: Katowice

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie