program rozwoju osobistego PRO-VandO

Gdy chcesz w świadomy sposób kreować rzeczywistość wokół siebie w oparciu o odpowiedzialność, zaangażowanie i szacunek do siebie i innych.

Gdy chcesz podejmować świadome, spójne z Tobą decyzje i działania.

Gdy potrzebujesz wzmocnić kompetencje, będące fundamentem efektywnego działania w życiu prywatnym i zawodowym.

Nasze podejście do rozwoju osobistego

„W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego – bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach – niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.  Nathaniel Branden.

“PRO-VandO: Jak świadomie wzmacniać swoją VARTOŚĆ w życiu i organizacjach?” to autorski program szkoleniowo-coachingowy skierowany do wszystkich, którzy chcą:

 • w świadomy sposób kreować rzeczywistość wokół siebie w oparciu o odpowiedzialność, zaangażowanie i szacunek do siebie i innych,
 • wzmocnić swoje kompetencje i umiejętności w zakresie świadomości siebie i swojej roli, budowania relacji z otoczeniem, asertywnej komunikacji oraz wzrostu jakości życia.

Program powstał na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia pracy z ludźmi, rozmów z nimi w trakcie realizowanych szkoleń oraz wyników ewaluacji prowadzonych działań rozwojowych. Stanowi podstawę – fundament – rozwoju własnych kompetencji zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i organizacyjnym. 

Program jest dedykowany zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom. Jest realizowany w formie zamkniętej – jeśli chcesz, by pracownicy Twojego zespołu pracowali wspólnie nad świadomością własnej roli w organizacji, oraz otwartej – dla wszystkich chętnych do pracy nad własnym świadomym rozwojem.

Filary Programu PRO-VandO

PRO-VandO opiera się na czterech podstawowych filarach:

Znajomość siebie

Punktem wyjścia do nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi oraz świadomego planowania swojego rozwoju jest poznanie siebie i swojego potencjału – ograniczeń i możliwości, a dzięki temu zbudownie adekwatnego poczucia własnej wartości.

Świadomość roli

Kiedy znamy siebie możemy w sposób świadomy kreować swoją rolę w organizacji i w życiu osobistym oraz określać rzeczywisty obszar swojego wpływu. 

Proaktywność

Doprezycowanie swojej roli (celów, relacji z otoczeniem, wizerunku, jaki chcemy kształtować) daje możliwość proaktywnego zachowania wobec innych, dzięki czemu możemy być autorami sytuacji i je kreować.

Rozwój kompetencji

Proaktywność i świadomość siebie (osobiście i zawodowo) daje nam możliwość realnej oceny własnych kompetencji, stawiania sobie celów w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Tym samym stanowi fundament dla podejmowania dojrzałych decyzji o swoim zachowaniu, przewidywania i przyjmowania jego konsekwencji.

Model kompetencji rozwijanych w Programie PRO-VandO

model pro vando

dowiesz się:

 

 • jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na to jak sam siebie definiujesz
 • czym jest świadomość własnej roli;
 • w jaki sposób świadomość roli wpływa na budowanie konstruktywnych relacji z innymi
 • w jaki sposób możesz rozwijać swoją inteligencję emocjonalną
 • czym są działania proaktywne i dlaczego warto je  podejmować
 • że asertywność nie jest mówieniem “nie”

nauczysz się:

 

 • świadomie kształtować swoją rolę w relacjach z innymi
 • radzić sobie ze swoim emocjami oraz emocjami innych
 • podejmować proaktywne działania ukierunkowane na realizację celów
 • dojrzale podejmować decyzje i przewidywać ich konsekwencje
 • brać odpowiedzialność za własne działania

a dodatkowo:

 

 • świadomie zdecydujesz jakie kompetencje chcesz rozwijać
 • określisz cele rozwojowe dla siebie
 • przekonasz się, że podejmowanie działań proaktywnych i branie za nie odpowiedzialności jest podstawą rozwoju osobistego i/lub rozwoju organizacji

Proces współpracy w ramach Programu PRO-VandO

Program PRO VandO to proces, w którym poznajesz siebie, określasz swoją rolę i bierzesz za to odpowiedzialność zarówno w życiu, jak i w organizacji. Dlatego do programu zapraszamy osoby i organizacje, które świadomie podjęły decyzję o kształtowaniu swojej własnej drogi i chcą w ten proces zainwestować swój czas oraz faktyczny wysiłek.

Przez cały czas trwania programu Uczestnicy są pod opieką i mają możliwość konsultacji z ekspertem VandO.

 
Działania wstępne
 1.  Określenie celów (kwalifikacja do PRO-VandO). Do programu zapraszamy wyłącznie osoby i organizacje, które w świadomy sposób chcą kreować swój rozwój. Dlatego w ramach rozmowy wstępnej określamy wstępne cele i założenia pracy w programie.
 2. Auto-diagnoza I. Przed rozpoczęciem PRO-VandO zaprosimy Was do oceny kompetencji, które rozwijamy w ramach projektu. To ukierunkuje Waszą uwagę podczas realizowanych działań na aspekty, które dla Was są priorytetowe.
 
Proces rozwojowy
 1. Realizacja warsztatów. Zaprosimy Was do udziału w szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących Uczestników do refleksji, doświadczania i samodzielnego poszukiwania rozwiązań. 
 2. Działania wspierające wdrożenie nowych kompetencji. Otrzymacie zadania poszkoleniowe, których celem jest utrwalenie nowego sposobu myślenia i działania. 
 3. Realizacja coachingu. W ramach PRO-VandO proponujemy Wam 3 sesje coachingowe (realizowane w formie bezpośredniej lub zdalnej), w ramach których doprecyzowane zostaną we współpracy z coachem Wasze priorytety oraz określone indywidualne działania wspierające Wasz rozwój.
 
Działania podsumowujące
 1. Auto-diagnoza II. Po zakończeniu wszystkich działań ponownie przy wsparciu Eksperta VandO przeprowadzicie ocenę rozwijanych w ramach programu kompetencji.
 2. Ewaluacja. W trakcie trwania projektu oraz na jego zakończenie poprosimy Was o ocenę jakości i efektywności naszych działań. 

Jeśli Program PRO-VandO realizowany jest w formule wewnętrznej (na zlecenie firmy dla jej pracowników) wspieramy Was, jeśli tego potrzebujecie, w opracowaniu komunikacji do Uczestników szkoleń a także innych kluczowych interesariuszy. 

Program PRO-VandO Gold

Program Gold to dwa dodatkowe etapy, o które – w zależności od potrzeb grupy i indywidualnych – można  uzupełnić Program bazowy:

 • Wirtualny warsztat follow-up, podczas którego robimy przegląd postępów oraz poszukujemy odpowiedzi na bieżące wyzwania.
 • Wsparcie coachingowe – indywidualny pakiet sesji wspierający w zmianie i jej utrzymaniu. 

Informacje o szkoleniu

zdjMBL
Joanna Telus - Prezes VandO
zdjMR
Prowadzący :    Marta Bober-Lal, Joanna Telus, Magdalena Robak
Czas trwania:    55 godzin
Cena:                    4400 PLN netto + VAT
Moduł III:  13-14.05.2020 (16h), Warszawa 
Pełny Program PRO VandO (moduł I, II oraz III)

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie