Rozwiązywanie konfliktów w organizacji i zespole – warsztat dla liderów

Idea:

 

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o założenie, że konflikt jest nieodłącznym elementem relacji między ludźmi. W związku z tym, że większość sytuacji, w których jesteśmy nosi znamiona sytuacji wzajemnej zależności – czyli takiej, w której konsekwencje działań przez nas podejmowanych nie zależą tylko i wyłącznie od nas ale też od innych – promujemy filozofię, że w konflikcie nie opłaca nam się nie zadbać o innych.

Dla kogo?

 

Szkolenie skierowane jest do liderów, menedżerów, kierowników, którzy są zainteresowani poznaniem i przećwiczeniem różnych narzędzi i technik przydatnych w rozwiązywaniu konfliktów zarówno w zespołach, jak i w organizacji. Prezentowane narzędzia uwzględniają menadżerski poziom stanowiska Uczestników.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Rozwiązywanie konfliktów w organizacji i zespole – warsztat dla liderów”

Dowiesz się:

 

 

 • Czym jest konflikt i jakie są trzy poziomy jego powstawania.
 • Na czym polegają konflikty pozorne i konflikty realne oraz co Ty, jako szef, możesz z tym zrobić.
 • Jakie są możliwe metody rozwiązywania konfliktów.
 • W jaki sposób możemy zadbać o innych w konflikcie i dlaczego to się opłaca.

Nauczysz się:

 

 

 • Opracowywać prewencję i interwencję w sytuacji konfliktowej, dla swojego zespołu i/lub organizacji.
 • Identyfikować źródła konfliktów.
 • Wykorzystywać różne metody do rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzać konfliktem na poziomie zespołu / organizacji.
 • Rozwijać swoich ludzi w obszarze rozwiązywania konfliktów.

Przekonasz się:

 

 

 • Że konflikt może być budujący i rozwijający, jeśli w odpowiedni sposób będziemy się w nim komunikować oraz dbać o potrzeby swoje i innych.

Program szkolenia

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o autorski model: Conflict Source Management Tools ConT 

 

Moduł 1: Konflikt – podłoże i uwarunkowania 

 • Sytuacja wzajemnej zależności, jako podstawa relacji między ludźmi i pierwszy etap powstawania konfliktu. 
 • Okazja, problem, kryzys – jak definiować konflikt? 
 • Etapy rozwoju konfliktu – konflikt jako proces. Jaka jest rola menadżera w konflikcie między pracownikami? 
 • Konflikty pozorne i rzeczywiste – znaczenie stereotypów i nastawień. 
 • Różne sposoby rozumienia zjawiska konfliktu; dynamika interakcji. 

 

Moduł 2: Diagnoza konfliktów w organizacji i zespole: anatomia konfliktu 

 • „Mapa konfliktów w organizacji/zespole” – analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji  
  w poszukiwaniu obszarów konfliktowych w sytuacjach zawodowych. 
 • Analiza typów i rodzajów konfliktów w firmie/zespole. Dlaczego większość konfliktów postrzegamy negatywnie? 

 

Moduł 3: Rodzaje sytuacji trudnych i konfliktowych  

 • Bariery związane z dostępem do informacji – komunikacja wewnętrzna, a konflikt. 
 • Bariery wynikające ze stereotypów, uprzedzeń i negatywnych nastawień – świadomość siebie, a konflikt. 
 • Bariery związane z wyznawaniem różnych wartości – dlaczego tak bardzo zależy nam, żeby inni wyznawali te same wartości co my? 
 • Bariery wynikające z uwarunkowań struktury – standardy współpracy, ich przestrzeganie, a konflikt. 
 • Potrzeby – serce konfliktu …  

 

Moduł 4: Sposoby rozwiązywania konfliktów w oparciu o standardy i wartości

 • Komunikowanie się w sytuacji konfliktu – jak radzić sobie z emocjami, treścią, strukturami, potrzebami  
  w konflikcie?  
 • Wizja sytuacji pokonfliktowej. Asertywność w sytuacji konfliktowej – dlaczego NIE o to chodzi, żeby mówić „nie”? 
 • Zasady i etapy rozwiązywania konfliktów: elementy negocjacji, mediacji i facylitacji. 
 • Jaka jest Twoja rola w sytuacji konfliktu między pracownikami? 
 • Jak komunikować konflikty swoim przełożonym? 

 

Moduł 5: Rozwój zespołu – tworzenie dobrych praktyk w oparciu o dobrze rozwiązane konflikty 

 • „Bazuj na pozytywnych odchyleniach od normy. Sprawdź co działa, i jak możesz to wykorzystać”.  
 • Budowanie zaangażowania ludzi i odpowiedzialności za trudne sytuacje. 
 • Indywidualny Plan Rozwoju – wstępne refleksje nad silnymi stronami i obszarami do wzmocnienia: praca indywidualna. 
 • Podsumowanie warsztatu 

Jak konstruktywnie zarządzać konfliktem? Przeczytaj artykuł „Okazja, problem, kryzys – trzy poziomy zarządzania konfliktem w organizacji„, który Joanna Telus napisała dla HRnews!

Informacje o szkoleniu

Joanna Telus - Prezes VandO
Prowadzący :      Joanna Telus
Czas trwania:      16 godzin (2 dni) 
Cena:                   1200 PLN netto + VAT 
08-09.10.2020: Wrocław
26-27.11.2020: Warszawa
14-15.12.2020: Zakopane

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie