SmileUrbo dla menedżerów – doskonalenie kompetencji menedżerskich – z zastosowaniem gry symulacyjnej

Idea:

 

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji z zakresu podejmowania decyzji, zachowania w sytuacji presji czasu, skutecznego argumentowania orientacji na cel oraz partycypacji i współpracy. 

Szkolenie jest realizowane w oparciu o autorski program VandO – ma na celu wzmocnienie kompetencji Uczestników do prowadzenia skutecznych zespołów. Uczestnicy nauczą się w sposób realny i niestandardowy doskonalić umiejętność wchodzenia i odnajdywania się w różnych rolach na wszystkich trzech poziomach: decyzyjnym, interpersonalnym i informacyjnym.

Dla kogo?

 

Szkolenie jest przeznaczone:

 • dla zarządów, dla menedżerów wszystkich szczebli w każdej firmie, instytucji, dla właścicieli, szefów, kierowników, obecnych i przyszłych menedżerów; 
 • dla tych, którym zależy na doskonaleniu kompetencji z zakresu podejmowania decyzji, zachowania w sytuacji presji czasu, skutecznego argumentowania orientacji na cel, partycypacji i współpracy; 
 • dla wszystkich tych, którzy są gotowi do pracy na własnych postawach, którzy są gotowi na przyglądanie się sobie oczami grupy i konfrontowanie własnych wyobrażeń na swój temat z tym, co przyniesie symulacyjna rzeczywistość. 

SmileUrbo to interaktywna gra symulacyjna, zaprojektowana tak, aby stawiać graczom realne wyzwania. Praca w grupie i konieczność podejmowania wspólnych decyzji w SmileUrbo uczą komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania czasem i rozwijają kompetencje negocjacyjne graczy.

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„SmileUrbo dla menedżerów – doskonalenie kompetencji menedżerskich – z zastosowaniem gry symulacyjnej”

 

Dowiesz się:

 

 • Na czym polega dylemat wspólnego pastwiska i jak ogranicza rozwój firmy.
 • Jak unikać dysfunkcji w pracy zespołów. 
 • Jak sprawić, by konflikty w zespołach były konstruktywne. 
 • Co ma wpływ na dobrze podejmowane decyzje. 
 • Dlaczego umiejętność argumentowania i otwartości w dyskusji ma wpływ  na wyniki firmy.  

Nauczysz się:

 

 • Budować współpracę w zespole, wykorzystując potencjał zarówno poszczególnych pracowników jak i całości zespołu.
 • Rozpoznawać i zarządzać konfliktem w zespole.
 • Radzić sobie z presją czasu i wyniku w procesie zarządzania zespołem.

Przekonasz się:

 

 • Jakie prezentujesz naturalne postawy menedżerskie. 
 • Jak relacje mogą wpływać na wskaźniki efektywności, a w rezultacie na wyniki zespołów. 
 • Jak umiejętność wchodzenia w role może wpływać na skuteczność pracy i jej wyniki. 

Program szkolenia

 

Moduł 1. Wprowadzenie do szkolenia 

 • Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem symulacji SmileUrbo, przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb, poznanie się Uczestników szkolenia.  
 • Czym jest rola – role w życiu i w pracy – czy wartości z tych ról są zbieżne, czy nie. 


Moduł 2. Pierwsza runda symulacji SmileUrbo

 • Wprowadzenie – przyznanie ról. 
 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi. 
 • Rozegranie rundy pierwszej. 
 • Sprawdzenie wyników z pierwszej rundy. 
 • Refleksje i wnioski do rundy drugiej.  


Moduł 3. Cel indywidualny i cel zespołowy – podejmowanie decyzji – menedżerskie role decyzyjne 

 • Dysfunkcje pracy zespołowej. 
 • Wpływ postaw i wartości menedżera na wynik pracy w zespole. 
 • Zasady współpracy – cel indywidualny i cel zespołowy – komunikacja celów. 


Moduł 4. Druga runda symulacji SmileUrbo 

 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi. 
 • Rozegranie rundy drugiej. 
 • Sprawdzenie wyników z drugiej rundy. 
 • Refleksje i wnioski do rundy trzeciej.  


Moduł 5. Konflikt w zespole – komunikacja w konflikcie – menedżerskie role interpersonalne 

 • Wskaźniki efektywności – gra vs. rzeczywistość. 
 • Podejmowanie decyzji i ich konsekwencje oraz wpływ na wyniki zespołowe. 
 • Konflikt w zespole  komunikacja w konflikcie  koło konfliktu. 
 • Style komunikacyjne i style funkcjonowania społecznego. 


Moduł 6. Trzecia runda symulacji SmileUrbo 

 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi. 
 • Rozegranie rundy trzeciej. 
 • Sprawdzenie wyników z trzeciej rundy i z całej symulacji – porównanie wyników indywidualnych w kontekście poziomu wskaźników efektywności wskazujących na ostateczny wynik działań zespołu. 
 • Refleksje i wnioski po symulacji. 
 • Wskaźniki efektywności – gra vs. rzeczywistość  określenie wskaźników efektywności współpracy i komunikacji w odniesieniu do własnych zespołów.   


Moduł 7. Style komunikacyjne – menedżerskie role informacyjne   

 • Zasady skutecznej argumentacji. 
 • Merytoryczna dyskusja – skuteczna komunikacja w dyskusji. 
 • Sztuka zadawania pytań oraz umiejętność poszukiwania informacji. 


Moduł 8. Zakończenie szkolenia

 • Wskaźniki efektywności współpracy i komunikacji zespołu, w którym pracuję – indywidualne wypracowanie przez każdego Uczestnika szkolenia. 
 • Co ja konkretnie mogę zrobić, aby zespół, w którym pracuję miał lepsze wyniki – praca indywidualna każdego Uczestnika szkolenia. 

Informacje o szkoleniu

Bożena Janowska_Zdjęcie
Prowadzący :     Bożena Janowska 
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
05-06.10.2020: Warszawa 

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie