Zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników – jak budować zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole?

Idea:

 

Szkolenie oparte jest na wieloletnim praktycznym doświadczeniu i znajomości różnych modeli kompetencyjnych oraz sposobach rozwoju kompetencji wykorzystywanych w organizacjach.

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się na jakie najważniejsze rzeczy należy zwrócić uwagę by zbudować adekwatny do swojej organizacji model rozwoju kompetencji.

Jednocześnie, Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób możemy poprzez odpowiednie zarządzanie kompetencjami pracowników zwiększać ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Dla kogo?

 

Szkolenie dedykowane jest dla:

 • zarządzających,
 • menedżerów,
 • pracowników działów HR.  

Wiedza i umiejętności wzmacniane podczas szkolenia otwartego
„Zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników – jak budować zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole?”

 

Dowiesz się:

 

 • Jakie są różne modele kompetencyjne – ich wady i zalety?
 • Co warto uwzględnić w budowaniu modelu kompetencyjnego w swojej organizacji?
 • Dlaczego warto zaplanować system rozwoju kompetencji pracowników?
 • Jak wzmocnić zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników poprzez odpowiednie zarządzanie kompetencjami pracowników?

Nauczysz się:

 

 • Jak budować modele kompetencyjne?
 • Jak uwzględniać model kompetencyjny z istniejącym w organizacji systemem ocen, systemem motywacyjnym i systemem rozwoju pracownika?
 • Planować systemowo rozwój kompetencji pracowników adekwatnie do potrzeb organizacji.
 • Prowadzić rozmowy motywacyjne w oparciu o kompetencje pracownika.

Zrozumiesz:

 

 • Że zarządzanie ludźmi w oparciu o ich kompetencje zwiększa ich zaangażowanie i odpowiedzialność za realizowane zadania.

Program szkolenia

 

Moduł 1 – Wprowadzenie do tematu szkolenia: zarządzanie kompetencjami jako aktualny trend w zarządzaniu ludźmi.

 • Czym jest zarządzanie kompetencjami pracowników? Związek zarządzania kompetencjami z kulturą organizacyjną i strategią firmy.
 • Rodzaje modeli kompetencyjnych: porównanie założeń i kryteriów tworzenia.
 • Model kompetencyjny a rozwój kompetencji.


Moduł 2 – Obszary wykorzystania kompetencji w procesach organizacyjnych.

 • Proces rekrutacji pracowników – jak określać potrzeby organizacji?
 • Proces oceny pracowników – zgodność kompetencji z wykonywanymi zadaniami.
 • Proces rozwoju pracowników – jak określać kierunki rozwoju kompetencji.
 • Proces motywacji pracowników.


Moduł 3 – Jak tworzyć model kompetencyjny w organizacji?

 • Kompetencje i ich wskaźniki. Kompetencje i grupy kompetencji.
 • Poziomy rozwoju kompetencji i ich ocena.
 • Ilościowe i jakościowe modele kompetencyjne.


Moduł 4 – Wdrożenie i zakomunikowanie modelu

 • Dobór odpowiednich osób do partycypacyjnego tworzenia modelu – źródła danych.
 • Zaplanowanie i wdrożenie systemu komunikacji na temat realizowanego projektu.
 • Ewaluacja modelu.

 

Moduł 5 – Praktyczne ćwiczenia

 • Opracowywanie przykładowych grup kompetencji przez Uczestników
 • Zaplanowanie kluczowych osób i działań do projektu.
 • Dobre praktyki i wymiana doświadczeń.

 
Moduł 6 – Podsumowanie szkolenia

 • Jak zaplanować system zarządzania i motywacji pracowników w oparciu o kompetencje?

Informacje o szkoleniu

Joanna Telus - Prezes VandO
Prowadzący :      Joanna Telus
Czas trwania:     16 godzin (2 dni) 
Cena:                  1200 PLN netto + VAT 
23-24.11.2020: Warszawa
10-11.12.2020: Warszawa 

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie