szkolenia realizowane w formule otwartej

Gdy potrzebujecie punktowo wzmocnić kompetencje pojedynczych menedżerów lub pracowników. 

Gdy chcecie wymienić doświadczenia, “zderzyć” myśli i podejścia oraz zainspirować się praktykami z innych firm. 

Gdy – przed podjęciem długofalowej współpracy – chcecie upewnić się, jak pracujemy i czy jest między nami “chemia”.

Nasze podejście do szkoleń otwartych

Projekty otwarte realizujemy w formie mini-procesów rozwojowych tak, aby maksymalnie – mimo otwartej, czyli teoretycznie uniwersalnej dla wszystkich formuły – wesprzeć Uczestników w transferze nowych umiejętności do codziennego działania. 

Proces realizacji szkoleń otwartych

1

Ankieta wstępna

Nawet na warsztatach otwartych chcemy poznać Wasze specyficzne potrzeby i oczekiwania, by w miarę możliwości uwzględnić je w programie.

2

Realizacja szkolenia

Pracujemy metodami aktywnymi, opartymi na nauce przez doświadczenie. Wykorzystujemy takie metody jak: case studies, testy autodiagnostyczne, pracę w małych grupach, gry symulacyjne.

3

Indywidualny Plan Działań

W trakcie warsztatu uczestnicy opracowują analizę swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Następnie we współpracy z ekspertem VandO precyzują kierunki własnego rozwoju.

Opcjonalny etap procesu

(do włączenia w proces rozwojowy w zależności od potrzeb grupy i indywidualnych)

Wirtualny follow-up: 4-godzinne grupowe spotkanie mentoringowe po 2-3 miesiącach, podczas którego przeanalizujemy wdrożone rozwiązania, ich skuteczność a także popatrzymy na to, co nie zadziałało i wypracujemy nowe sposoby postępowania w tych sytuacjach.

4

Mini-kurs utrwalający

4 zadania przesyłane w odstępie co 3 tygodnie, których celem jest wsparcie w procesie wdrażania kompetencji rozwijanych podczas warsztatu

Metody pracy w szkoleniach otwartych

Wszystkie nasze szkolenia otwarte są prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W trakcie warsztatów wykorzystujemy gry symulacyjne, case studies, pracę w grupach i indywidualną.

Podczas spotkań Master Class stosujemy także coaching grupowy, mastermind czy podejście action learning.